Voľné pracovné miesta

Riaditeľka materskej školy SNP 14 v Modre informuje o voľných pracovných miestach:

  • pedagóg predprimárneho vzdelávania (učiteľ v MŠ) s nástupom okamžite na 57% úväzok

V prípade záujmu o prácu je potrebné kontaktovať riaditeľku materskej školy Mgr. Beatu Kozmonovú na telefónnom čísle 0915 813 252.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

K 1.9.2021 do svojho kolektívu príjmeme pedagogického asistenta, sociálneho či školského pedagóga, špeciálneho pedagóga.

V prípade záujmu o prácu je potrebné kontaktovať riaditeľku materskej školy Mgr. Beatu Kozmonovú na telefónnom čísle 0915 813 252.