Voľné pracovné miesta

Riaditeľka materskej školy SNP 14 v Modre informuje o voľných pracovných miestach:

 

  • pracovná pozícia upratovačka s nástupom k 01.08.1019 na plný úväzok s nástupným platom 590,00.-€ brutto

 

  • pedagóg predprimárneho vzdelávania (učiteľ v MŠ) s nástupom 01.09.2019 na plný úväzok s nástupným platom 612,50.-€ + úprava platu podľa stupňa vzdelania a počtu odpracovaných rokov

 

  • pedagóg predprimárneho vzdelávania (učiteľ v MŠ) s nástupom od 01.09.2019 na 57% úväzok s nástupným platom 350,00.-€ + úprava platu podľa stupňa vzdelania a počtu odpracovaných rokov

 

 

 

V prípade záujmu o prácu je potrebné kontaktovať riaditeľku materskej školy Mgr. Beatu Kozmonovú na telefónnom čísle 0915 813 252, alebo zaslať  žiadosť s profesijným životopisom na mail: riaditelka.mssnp14@gmail.com, prípadne poštou na adresu MŠ SNP 14, Modra 900 01.