Voľné pracovné miesta

Riaditeľka materskej školy SNP 14 v Modre informuje o voľných pracovných miestach:

  • pedagóg predprimárneho vzdelávania (učiteľ v MŠ) s nástupom okamžite na 57% úväzok

V prípade záujmu o prácu je potrebné kontaktovať riaditeľku materskej školy Mgr. Beatu Kozmonovú na telefónnom čísle 0915 813 252.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

K 1.6.2022 do svojho kolektívu na MŠ SNP a k 1.7.2022 do kolektívu MŠ EP Vajanského prijmeme pani upratovačku.

V prípade záujmu o prácu je potrebné kontaktovať riaditeľku materskej školy Mgr. Beatu Kozmonovú na telefónnom čísle 0915 813 252.

……………………………………………………………………………………………………………………………

  • pedagóg predprimárneho vzdelávania (učiteľ v MŠ) s nástupom k 1.9.2022 – plný úväzok

V prípade záujmu o prácu je potrebné kontaktovať riaditeľku materskej školy Mgr. Beatu Kozmonovú na telefónnom čísle 0915 813 252.