Tlačivá

1.pri zápise dieťaťa do MŠ – ku dňu zápisu

VZOR žiadosť o prijatie do MŠ_úprava 2015-1

2. pri zápise dieťaťa v priebehu školského roku:

VZOR žiadosť o prijatie do MŠ_cez školský rok

3. prerušenie dochádzky do MŠ – dočasné ( zdravotné dôvody ), dlhodobejšie ( iné dôvody,…)

vzor_žiadosť_o_prerušenie_dochádzky.doc

4. predčasné ukončenie dochádzky do MŠ:

vzor_ žiadosť_o_ukončenie_dochádzky.doc

5. preloženie dieťaťa :

vzor_ žiadosť_o_preloženie_dieťaťa.doc

6. splnomocnenie na preberanie detí z MŠ:

vzor_splnomocnenie.doc (31 KB)

7. vyhlásenie o bezinfekčnosti – predkladá sa po chorobe dieťaťa a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako 5 dní

vzor_vyhlásenie-o-bezinfekčnosti.doc (24 KB)