Tlačivá

1.Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

VZOR žiadosť o prijatie do MŠ_úprava 2021

2. prerušenie dochádzky do MŠ – dočasné ( zdravotné dôvody ), dlhodobejšie ( iné dôvody,…)

VZOR žiadosť o prerušenie dochádzky

3. predčasné ukončenie dochádzky do MŠ:

VZOR žiadosť o ukončenie dochádzky

4. preloženie dieťaťa :

VZOR žiadosť o preloženie dieťaťa

5. splnomocnenie na preberanie detí z MŠ:

VZOR jednorázové splnomocnenie od rodičov

6. vyhlásenie o bezinfekčnosti – predkladá sa po chorobe dieťaťa a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako 5 dní

-platí v čase mimo pandémie

VZOR vyhlasenie-o-bezinfekcnosti

7. tlačivo –  vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (od 09/2021)

Bezpríznakovosť 09_2021

8. tlačivo – oznámenie o výnimke z karantény (od 09/2021)

Výnimka z karantény