Rada školy

Členmi rady školy pri MŠ SNP 14 , 900 01 Modra sú:

 1. Mgr. Brisudová Jana – predseda Rady školy (zástupca pedagogických zamestnancov)
 2. Ing. Ján Bača (zástupca rodičov MŠ SNP)
 3. Mgr. Gernátová Anna (zástupca zriaďovateľa)
 4. Zoboková Silvia (zástupca rodičov MŠ SNP)
 5. Kinderová Ingrid (zástupca pedagogických zamestnancov)
 6. Špajdelová Martina (zástupca rodičov MŠ EP Partizánska)
 7. Bc. Kukumbergová Andrea (zástupca zriaďovateľa)
 8. Mgr. Nemcová Monika (zástupca zriaďovateľa)
 9. Mgr. Voleková Bronislava PhD.(zástupca rodičov MŠ EP Vajanského)
 10. PaeDr. Pechová Marcela (zástupca zriaďovateľa)
 11. Sobotová Martina (zástupca nepedagogických zamestnancov)

ŠTATÚT RŠ 2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OZNAM: Funkčné obdobie Rady školy MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk na Kalinčiakovej, Partizánskej a Sládkovičovej ulici sa skončilo k 31.06.2015.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

členovia Rady školy:

od februára 2014 Rada školy pracuje v zložení:

clenovia_rady_rodicov_2013.doc

3. od septembra 2013 Rada školy pracuje v zložení:

clenovia_rady_rodicov_2013.doc

 

štatút rady školy:

ŠTATÚT Rady školy

 


VÝROČNÁ SPRÁVA RŠ:

Výročná správa RŠ za r.2018

Výročná správa RŠ za r.2017

výročná správa RŠ 2016 v PDF

výročná správa 2013

výročná správa 2014

Výročná správa RŠ za r. 2015