Rada školy

Členmi rady školy pri MŠ SNP 14 , 900 01 Modra sú (od 15.09.2022):

 1. Mgr. Brisudová Jana – predseda rady školy (zástupca pedagogických zamestnancov)
 2. Ing. Ján Bača (zástupca rodičov MŠ SNP)
 3. Mgr. Gernátová Anna (zástupca zriaďovateľa)
 4. Kinderová Ingrid (zástupca pedagogických zamestnancov)
 5. PhDr. Kovárová Naďa (zástupca zriaďovateľa)
 6. Bc. Kukumbergová Andrea – podpredseda rady školy  (zástupca zriaďovateľa)
 7. Ing. Kuruc Ondrej, PhD (zástupca rodičov MŠ EP Partizánska)
 8. Ochaba Miroslav (zástupca zriaďovateľa)
 9. Mgr. Sládek Daniel (zástupca rodičov MŠ EP Vajanského)
 10. Sobotová Martina (zástupca nepedagogických zamestnancov)
 11. Ing. Kubica Marcel (zástupca rodičov MŠ SNP)

ŠTATÚT Rady školy 10_2019

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


VÝROČNÁ SPRÁVA RŠ:

Výročná správa RŠ za r. 2022

Výročná správa RŠ za r. 2021

Výročná správa RŠ za r. 2020

Výročná správa RŠ za r. 2019

Výročná správa RŠ za r.2018

Výročná správa RŠ za r.2017

výročná správa RŠ 2016 v PDF

výročná správa 2013

výročná správa 2014

Výročná správa RŠ za r. 2015