Profesijný rozvoj

2022/2023

Názov vzdelávacieho programu Dátum vzdelávania Dotácia hodín
Rozvoj sociálnych zručností v pedagogickej praxi 2.9.2022 4 hod
Diagnostika detskej kresby 2.9.2022 3 hod

Používanie správneho úchopu pri držaní graf. materiálu u 3-4-r. detí

Výtvarné techniky na odstránenie dlaňového úchopu graf. nástroja u detí MŠ

 

 

15.2.2023

 

 

2 hod

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ   18.4.2023 3 hod
Materská škola 21. storočia 20.4.2023 3 hod
Tvorenie hier na interaktívnej tabuli 18.5.2023 3 hod

Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu

23.5.2023 3 hod
Tvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu

29.05.2023

05.06.2023

8 hod
     
     
     
     

hodnotenie vzdelávania:

Hodnotenie akt. vzdelávania 02.09.2022

Hodnotenie akt. vzdelávania 02.09.2022

Hodnotenie-akt.-vzdelávania-15.02.2023

Hodnotenie-akt.-vzdelávania-18.04.2023

Hodnotenie-akt.-vzdelávania-20.04.2023

Hodnotenie-akt.-vzdelávania-18.05.2023

Hodnotenie-akt.-vzdelávania-23.05.2023

Hodnotenie vzdelávania 29.05. a 5.6.2023

2021/2022

Názov vzdelávacieho programu Dátum vzdelávania Dotácia hodín
Cvičím so Silkom 24.8.2021 1 hod
Teambuilding a budovanie vzťahov na pracovisku 26.8.2021 4 hod
Sebapoznávanie a budovanie dobrých vzťahov na pracovisku 26.8.2021 4 hod
Nové legislatívne predpisy k 01/2022 11.2.2022 1 hod

hodnotenie vzdelávania:

Hodnotenie akt. vzdelávania 24.08.2021,

Hodnotenie akt. vzdelávania 26.08.2021

Hodnotenie akt. vzdelávania 11.02.2022

2020/2021

Názov vzdelávacieho programu Dátum vzdelávania Dotácia hodín
Grafomotorika z praxe a v praxi 22.9.2020 2,5 hod
Ako komunikovať v záťažovej situácii s dieťaťom v MŠ 17.2., 18.2. 2021 3 hod
Rozvoj potenciálu dieťaťa v predškolskom veku v oblasti práce s knihou 25.6.2021 3 hod
     

hodnotenie vzdelávania:

Hodnotenie akt. vzdelávania 25.06.2021

Hodnotenie akt. vzdelávania 17.02.2021, 18.02.2021

Hodnotenie akt. vzdelávania 22.09.2020

2019/2020

Názov vzdelávacieho programu Dátum vzdelávania Dotácia hodín  
Nové legislatívne predpisy v MŠ 29.10.2019 2,5 hod  
Vizuomotorická koordinácia 15.10.2019 2,5 hod  
Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom 13.2.2020 5 hod  

hodnotenie vzdelávania:

Hodnotenie akt. vzdelávania 29.10.2019

Hodnotenie akt. vzdelávania 15.10.2019

Hodnotenie akt. vzdelávania 13.02.2020