Plán práce školy

Plán práce MŠ je interným dokumentom, ktorý slúži pre potreby zamestnancov materskej školy.

Z Plánu práce zverejňujeme iba plánované aktivity MŠ a jej elokovaných pracovísk v školskom roku 2019/2020:

Pracovisko Jeseň 2019 Zima 2019/2020 Jar 2020 Leto 2020
MŠ SNP Súťaž ovocníčkov Stretnutie rodičov

 

Návšteva knižnice Oslavy MDD
Brigáda na šk. dvore Mikuláš v MŠ

 

Farbuľko Školský výlet
Korčuliarsky výcvik Vianočná akadémia

so zdobením medovníkov

Návšteva knižnice Rozlúčka predškolákov
Karneval v KDĽŠ Brigáda na školskom dvore Školská olympiáda
Šarkaniáda Besiedka ku Dňu matiek Ukážka práce PZ v MŠ
Divadielko v MŠ

 

Návšteva v ZŠ Plavecký výcvik Exkurzie
Vystúpenia pre seniorov Lyžiarsky výcvik

 

Noc s Andersenom Divadielko v MŠ
Stretnutie rodičov Bábkové divadielko Škola v prírode Deň rodiny a školy

 

Exkurzia do Detského mesta povolaní – predškoláci Vianočné mestské trhy Besedy so spisovateľmi Policajná prevencia v MŠ
Exkurzia do ovocných sadov – predškoláci Vystúpenia pre seniorov + koledovanie na MsÚ Modra Požiarny poplach + návšteva hasičov v MŠ
Výchovný koncert v MŠ Sférické kino v MŠ Divadielko v MŠ

 

DOD v MŠ

 

Popoludnie svetlonosov – tvorivé dielne s programom
Exkurzia do Hvezdárne Hlohovec – predškoláci
Pracovisko Jeseň 2019 Zima 2019/2020 Jar 2020 Leto 2020
MŠ EP Partizánska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesenná turistická vychádzka Mikuláš v MŠ Plavecký kurz Kráľovské hodovanie
Popoludnie svetlonosov s rodičmi

 

Zdobenie medovníkov s predvianočným programom Deň matiek Školský výlet
Noc s Andersenom
Brigáda s rodičmi Vianočné mestské trhy Jarná vychádzka – Deň Zeme Rozlúčka s predškolákmi
Rodičovské stretnutie Karneval

 

Farbuľko Detská olympiáda,

MDD

Korčuliarsky výcvik

 

Zimná sánkovačka

 

Veľkonočné inšpirácie Opekačka OZ
Šarkaniáda Lyžiarsky výcvik Návšteva knižnice

 

Deň otcov
Bábkové divadielko

 

Bábkové divadielko

 

Exkurzia do Detského mesta povolaní – predškoláci Požiarny poplach

 

Exkurzia do ovocných sadov – predškoláci Brigáda na školskom dvore
Exkurzia do Hvezdárne Hlohovec – predškoláci
Pracovisko Jeseň 2019 Zima 2019/2020 Jar 2020 Leto 2020
MŠ EP Vajanského Šarkaniáda Mikuláš v MŠ Veľkonočné tvorivé popoludnie Oslavy MDD
Tvorivé dielničky-Farebná jeseň Vianočná akadémia

 

Deň matiek Školský výlet
Brigáda na šk. dvore Karneval

 

Farbuľko Rozlúčka s predškolákmi
Turistická vychádzka Vyrábanie kŕmidiel pre vtáčiky Požiarny poplach Divadielko v MŠ
Exkurzia do Detského mesta povolaní – predškoláci Vianočné mestské trhy Noc s Andersenom,

 

Deň rodiny a školy

 

Exkurzia do ovocných sadov – predškoláci Brigáda na školskom dvore Policajná prevencia v MŠ
Exkurzia do Hvezdárne Hlohovec – predškoláci

 

Turistická vychádzka

 

 

 

Všetky pracoviská Kultúrne a divadelné predstavenia podľa ponuky počas celého roku v rámci Modry