Plán práce školy

Plán práce MŠ je interným dokumentom, ktorý slúži pre potreby zamestnancov materskej školy.

Z Plánu práce zverejňujeme iba plánované aktivity MŠ a jej elokovaných pracovísk v školskom roku 2018/2019:

Pracovisko Jeseň 2018 Zima 2018/2019 Jar 2019 Leto 2019
MŠ SNP Súťaž ovocníčkov Mikuláš v MŠ

 

Návšteva knižnice Oslavy MDD
Brigáda na šk. dvore Vianočná akadémia

 

Farbuľko Školský výlet
Korčuliarsky výcvik Karneval v KDĽŠ Oslava 30.výročia školy Rozlúčka predškolákov
Jazdenie na poníkoch Zdobenie medovníkov Brigáda na školskom dvore Školská olympiáda
Šarkaniáda Návšteva v ZŠ Besiedka ku Dňu matiek Ukážka práce PZ v MŠ
Bábkové divadielko

 

Lyžiarsky výcvik

 

Plavecký výcvik Exkurzie
Vystúpenia pre seniorov Bábkové divadielko Noc s Andersenom Bábkové divadielko
Účasť detí na najmenšom festivale Vianočná burza Škola v prírode Deň rodiny a školy

 

Exkurzia do Detského mesta povolaní Oslava 30.výročia školy Besedy so spisovateľmi Policajná prevencia v MŠ
  Exkurzia do ovocných sadov   Požiarny poplach  
Pracovisko Jeseň 2018 Zima 2018/2019 Jar 2019 Leto 2019
MŠ EP Partizánska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesenná turistická vychádzka Mikuláš v MŠ Plavecký kurz Kráľovské hodovanie
Popoludnie svetlonosov s rodičmi

 

Zdobenie medovníkov s predvianočným programom Deň matiek Školský výlet
Noc s Andersenom
Brigáda s rodičmi Vianočné mestské trhy Jarná vychádzka – Deň Zeme Rozlúčka s predškolákmi
Rodičovské stretnutie Karneval

 

Farbuľko Detská olympiáda

MDD

Stretnutie OZ KRAĽOVANKOVO Zimná sánkovačka

 

Veľkonočné inšpirácie Opekačka OZ
Šarkaniáda Lyžiarsky výcvik Návšteva knižnice

 

Deň otcov
Bábkové divadielko

 

  Bábkové divadielko

 

 
Korčuliarsky výcvik

 

  Požiarny poplach  
      Brigáda- dvor

 

 
Pracovisko Jeseň 2018 Zima 2018/2019 Jar 2019 Leto 2019
MŠ EP Vajanského Šarkaniáda Mikuláš v MŠ Veľkonočné tvorivé popoludnie Oslavy MDD
Svetový deň mlieka na školách Vianočná akadémia

 

Deň matiek Školský výlet
Svetový deň úsmevu

 

Karneval

 

Farbuľko Rozlúčka s predškolákmi
Medzinárodný deň starých rodičov Vyrábanie kŕmidiel pre vtáčiky Požiarny poplach Školy pre Afriku- UNICEF
Tvorivé dielničky-Farebná jeseň Deň ľudovej rozprávky- celoslovenský projekt Noc s Andersenom, deň ľudovej rozprávky.

Knižnica nechcených kníh

 
Brigáda na šk. dvore Fotografovanie detí pri sromčeku Brigáda na školskom dvore  
Turistická vychádzka Deň snehuliakov Svetový deň vody

 

 
      Turistická vychádzka

 

 
Všetky pracoviská Kultúrne a divadelné predstavenia podľa ponuky počas celého roku v rámci Modry