Plán práce školy

Plán práce MŠ je interným dokumentom, ktorý slúži pre potreby zamestnancov materskej školy.

Z Plánu práce zverejňujeme iba plánované aktivity MŠ a jej elokovaných pracovísk v školskom roku 2022/2023:

pracovisko Jeseň 2022 Zima 2022/2023 Jar 2023 Leto 2023
MŠ SNP Súťaž ovocníčkov Stretnutie rodičov Návšteva knižnice Oslavy MDD
Brigáda na šk. dvore Mikuláš v MŠ Školský výlet
Korčuliarsky výcvik Vianočná akadémia

so zdobením medovníkov

Návšteva knižnice Rozlúčka predškolákov
Karneval v KDĽŠ Brigáda na školskom dvore Školská olympiáda
Šarkaniáda Besiedka ku Dňu matiek Ukážka práce PZ v MŠ
Divadielko v MŠ Návšteva v ZŠ Plavecký výcvik Exkurzie
Vystúpenia pre seniorov Lyžiarsky výcvik Noc s Andersenom Divadielko v MŠ
Stretnutie rodičov Bábkové divadielko Škola v prírode Deň rodiny a školy
Výcvik In Line korčuľovania Vianočné mestské trhy Besedy so spisovateľmi Policajná prevencia v MŠ
Exkurzia do ovocných sadov – predškoláci Vystúpenia pre seniorov + koledovanie na MsÚ Modra Požiarny poplach + návšteva hasičov v MŠ
Výchovný koncert v MŠ Sférické kino v MŠ Divadielko v MŠ
Jumping v MŠ
Popoludnie svetlonosov – tvorivé dielne s programom
Exkurzia do Hvezdárne Hlohovec – predškoláci
Pracovisko Jeseň 2022 Zima 2022/2023 Jar 2023 Leto 2023
MŠ EP Partizánska Jesenná turistická vychádzka Mikuláš v MŠ Plavecký kurz Kráľovské hodovanie
Popoludnie svetlonosov s rodičmi Zdobenie medovníkov s predvianočným programom Deň matiek Školský výlet
Noc s Andersenom
Brigáda s rodičmi Vianočné mestské trhy Jarná vychádzka – Deň Zeme Rozlúčka s predškolákmi
Jumping v MŠ Karneval Detská olympiáda,

MDD

Korčuliarsky výcvik Zimná sánkovačka Veľkonočné inšpirácie Opekačka OZ
Šarkaniáda Lyžiarsky výcvik Návšteva knižnice Deň otcov
Bábkové divadielko Bábkové divadielko
Výcvik In Line korčuľovania Požiarny poplach
Exkurzia do ovocných sadov – predškoláci Brigáda na školskom dvore
Exkurzia do Hvezdárne Hlohovec – predškoláci
Pracovisko Jeseň 2022 Zima 2022/2023 Jar 2023 Leto 2023
MŠ EP Vajanského Šarkaniáda Mikuláš v MŠ Veľkonočné tvorivé popoludnie Oslavy MDD
Tvorivé dielničky-Farebná jeseň Vianočná akadémia Deň matiek Školský výlet
Brigáda na šk. dvore Karneval Farbuľko Rozlúčka s predškolákmi
Turistická vychádzka Vyrábanie kŕmidiel pre vtáčiky Požiarny poplach Divadielko v MŠ
Výcvik In Line korčuľovania Vianočné mestské trhy Noc s Andersenom, Deň rodiny a školy
Exkurzia do ovocných sadov – predškoláci Brigáda na školskom dvore Policajná prevencia v MŠ
Exkurzia do Hvezdárne Hlohovec – predškoláci Turistická vychádzka
Jumping v MŠ
Všetky pracoviská Kultúrne a divadelné predstavenia podľa ponuky počas celého roku v rámci Modry