Plán práce školy

Plán práce MŠ je interným dokumentom, ktorý slúži pre potreby zamestnancov materskej školy.

Z Plánu práce zverejňujeme iba plánované aktivity MŠ a jej elokovaných pracovísk v školskom roku 2017/2018:

Pracovisko Jeseň 2017 Zima 2017/2018 Jar 2018 Leto 2018
MŠ SNP Súťaž ovocníčkov Mikuláš v MŠ

 

Návšteva knižnice Oslavy MDD
Brigáda na šk. dvore Vianočná akadémia

 

Farbuľko Školský výlet
Korčuliarsky výcvik Karneval v KDĽŠ Brigáda na školskom dvore Rozlúčka predškolákov
Jazdenie na poníkoch Zdobenie medovníkov Besiedka ku Dňu matiek Školská olympiáda
Šarkaniáda Návšteva v ZŠ Plavecký výcvik Ukážka práce PZ v MŠ
Bábkové divadielko

 

Lyžiarsky výcvik

 

Noc s Andersenom Exkurzie
Vystúpenia pre seniorov Bábkové divadielko Škola v prírode Bábkové divadielko
Účasť detí na najmenšom festivale Vianočná burza Besedy so spisovateľmi Deň rodiny a školy

 

Požiarny poplach Policajná prevencia v MŠ
Pracovisko Jeseň 2017 Zima 2017/2018 Jar 2018 Leto 2018
MŠ EP Partizánska Jesenná turistická vychádzka Mikuláš v MŠ Plavecký kurz Kráľovské hodovanie
Popoludnie svetlonosov s rodičmi

 

Zdobenie medovníkov s predvianočným programom Deň matiek Školské výlety
Brigáda s rodičmi Vianočné mestské trhy Jarná vychádzka – Deň Zeme Rozlúčka s predškolákmi
Rodičovské stretnutie Karneval

 

Hasiči v MŠ Detská olympiáda
Stretnutie OZ KRAĽOVANKOVO Otvorená hodina zručností predškolákov Ukážka kynologického klubu Brigáda- dvor
Šarkaniáda Zimná sánkovačka

 

Veľkonočné inšpirácie Deň otcov
Farbuľko Farbuľko Opekačka OZ
Pracovisko Jeseň 2017 Zima 2017/2018 Jar 2018 Leto 2018
MŠ EP Vajanského Šarkaniáda Mikuláš v MŠ Veľkonočné tvorivé popoludnie Oslavy MDD
Svetový deň mlieka na školách Vianočná akadémia

 

Deň matiek Školský výlet ZOO Malkia Park
Svetový deň úsmevu

 

Karneval

 

Farbuľko Deň otcov- grilovačka
Medzinárodný deň starých rodičov Vyrábanie kŕmidiel pre vtáčiky Požiarny poplach Školy pre Afriku- UNICEF
Tvorivé dielničky-Farebná jeseň Deň ľudovej rozprávky- celoslovenský projekt Noc s Andersenom, deň ľudovej rozprávky.

Knižnica nechcených kníh

Týždeň rodiny
Brigáda na šk. dvore Fotografovanie detí pri stromčeku Brigáda na školskom dvore
Turistická vychádzka Deň snehuliakov Svetový deň vody

 

Všetky pracoviská Kultúrne a divadelné predstavenia podľa ponuky počas celého roku v rámci Modry