Kontakty

adresa: Materská škola SNP 14, Modra 900 01

riaditeľstvo: 0915 813 252

ekonómka: 0904 742 252

školská jedáleň SNP: 033 647 23 86

vedúca školskej jedálne: 0910 369 252

hospodárka:  033 640 92 26

E-mail: riaditelka.mssnp14@gmail.com …………….riaditeľka

E-mail: ekonomka.mssnp14@gmail.com…………….ekonómka

E-mail: hospodarka.mssnp14@gmail.com   ………… hospodárka

Elokované pracovisko: Partizánska 88, Modra 900 01

telefón: 033 647 26 18

E-mail: mspartizanska88@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Elokované pracovisko: Vajanského 93, Modra 900 01

telefón: 033 558 37 95

E-mail: msvajanskeho93@gmail.com