Akcie

september 2020:

 • 17.9.  Stretnutie rodičov
 • Ffotografovanie detí na menovky

október 2020:

 • Šarkaniáda – 12. – 16.102020, 9.00 hod.
 • Turistická vychádzka – 20.10.2020, 9.00 hod.
 • Tvorivé dielne „ farebná jeseň “ – 26.10.2020, 9.00 hod.

november 2020:

 • brigády rodičov : príprava výsadby zelene – 7.11.2020
  výsadba rastlín, stromov – 14.11.2020
  skladanie vyvýšených záhonov – 28.11.2020

december 2020:

 • Vianočné fotografovanie detí – 2.12.2020
 • Mikuláš v MŠ – 4.12.2020, 9.30 hod.
 • Tvorivé dielne „ Pani zima “- 9.12.2020, 9.00 hod.
 • Súťaž v skladaní puzzle – 14.12.2020, 9.00 hod.

február 2021:

 • Pexesová súťaž – 15.2.2021
 • Karneval v MŠ – 22.2.2021

marec 2021:

 • Moja obľúbená kniha – 8. – 12.3.2021
 • Výroba záložiek do kníh – 15.3.2021
 • „Zasadím si zeleninku “, pestovateľské práce detí – 31.3.2021
 • Tvorivé veľkonočné dielne – 29.3.2021

apríl 2021:

 • Športový deň v MŠ – 15.4.2021
 • Noc s Andersenom – 16.4.2021
 • Vedomostný kvíz nielen pre predškolákov – 21.4.2021
 • Turistická vychádzka – 26.4.2021
 • Požiarny poplach

máj 2021:

 • Tvorivé dielne – „ darček pre mamičku “ – 3.5.2021
 • Deň matiek – 6.5.2021

jún 2021:

 • MDD spojený s karnevalom – 1.6.2021 od 9,30hod.
 • JUMPING v MŠ – 9.6. od 9,30hod.
 • Olympiáda v MŠ – 11.6.2021
 • Exkurzia predškolákov do ovocných sadov -16.6. dopoludnia
 • Fotografovanie detí – 17.6.2021 dopoludnia
 • Výcvik LEZENIA – stena K 2 – 21.6. – 28.6.2021
 • Rozlúčka s predškolákmi   – 21.6.2021