Akcie

september 2017:

 • 7.9. – Stretnutie rodičov
 • 13.9.- fotenie na skrinky
 • 27.9.- Svetový deň mlieka na školách

október 2017:

 • 2.10.- deň starých rodičov (1.10-nedeľa)
 • 6.10.- svetový deň úsmevu
 • 10.10.- Veršobranie v KDĽŠ
 • 13.10.- Šarkaniáda
 • 18.10.- Turistická vychádzka
 • 21.10.- Brigáda v MŠ
 • 26.10.- Tvorivé dielničky- farebná jeseň
 • október- november- Exkurzia- Dobré jablká

november 2017:

 • 3.11. -Deň otvorených dverí v MŠ

december 2017:

 • 6.12.- Mikuláš v MŠ
 • 7.12.- Vianočné fotenie
 • 14.12.- Vianočná besiedka pri stromčeku

január 2018:

 • Stretnutie rodičov (15.01.)
 • Vyrábanie vtáčích kŕmidiel (22.01.2018 o 9,00 hod.)

február 2018:

 • Karneval v MŠ (07.02.2018 o 9,00 hod.)
 • exkurzia „Výstava LEGO“ (22.02.2018 dopoludnia)

marec 2018:

 • Noc s Andersenom v MŠ (16.3.2018)
 • Zdravé oči v škôlke (21.03.2018 o 10,00 hod.)

apríl 2018:

 • Výtvarná súťaž Farbuľkovo (12.4.2018) – vyhodnotenie 13.4. o 10,00 MsÚ
 • požiarny poplach – nácvik
 • plavecký výcvik prihlásených detí (16. – 20.4.2018)
 • turistická vychádzka (27.4.2018 o 9,00 hod.)

máj 2018:

 • besiedka ku Dňu matiek (15.5.2018 o 16,00 hod.)
 • fotografovanie detí v MŠ (25.05.2018)

jún 2018:

 • oslava MDD (1.6.2018)
 • školský výlet – Biofarma Stupava (19.6.2018)
 • Hudobno – divadelné predstavenie „Pesničkál“ v MŠ (20.6.2018)