Akcie

september 2019:

 • 5.9. o 16.30 hod. Stretnutie rodičov
 • 19.9. 16,00 STRETNUTIE RODIČOV k organizácii školy v prírode (MŠ SNP)
 • 20.9. o 10,30 hod. Divadlo Kotkodák – divadelné prestavenie : „ O lišiakovi Marošovi
 • 23.9. fotografovanie detí na menovky

október 2019:

 • 2.10. no 10,00 hod. Sokoliari v MŠ
 •  7. 10. dopoludnia Turistická vychádzka
 • 11.10. dopoludnia – Vianočné fotografovanie detí
 •  21.10. o 9,30 hod. Šarkaniáda v MŠ
 •  28.10 od 16,00 hod. Tvorivé dielničky – „ farebná jeseň “

november 2019:

 • 6.11. exkurzia pedškolákov do ovocných sadov
 • 13. 11. celý deň Deň otvorených dverí v MŠ
 • 20.11. exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní

december 2019:

 • 6.12. dopoludnia Mikuláš v MŠ
 •  9. – 13. 12 kurz korčuľovania prihlásených detí
 • Vianočné zastavenie – vianočné trhy organizované OZ (13., 14.12.)
 • 02.12. dopoludnia Tvorivé dielničky „Pani Zima“
 • 18.12., 15.30 hod. – Vianočná besiedka v MŠ

január 2020:

február 2020:

marec 2020:

 • 23.3. – 27.3. plavecký výcvik prihlásených detí

apríl 2020:

máj 2020:

jún 2020: