Akcie

September 2022:

 • stretnutie rodičov (12.9.2022)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (22.9.2022)

 Október 2022:

 • turistická vychádzka (4.10.2022)
 • Šarkaniáda (13.10.2022)
 • kurz In line korčuľovania (10.10. – 14.10.2022)
 • divadlo „Zábavka“ (14.10.2022)
 • JUMPING v MŠ (17.10.2022)
 • vystúpenie detí v DSS na Zochovej ulici (18.10. dopoludnia)
 • tvorivé dielne „Farebná jeseň (25.10.2022)

November 2022:

 • brigáda rodičov na školskom dvore (12.11.)
 • workshop pre deti (8.11.)
 • exkurzia predškolákov do skladov ovocia (11.11. dopoludnia)
 • farebný týždeň v MŠ (14.11. – 18.11.2022)
 • sokoliari v MŠ (22.11.2022)
 • Vianočné fotografovanie detí (28.11.2022)

December 2022:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.2022)
 • Vianočné zastavenie v Modre (9. a 10.12.2022)
 • tvorivé dielne „Pani Zima“ (12.12.2022)
 • Vianočná besiedka v MŠ (21.12.2022 – on line)

Január 2023:

 • súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku
 • depistáž predškolákov (16.1. dopoludnia)
 • Lyžiarsky výcvik ( 30.01. – 3.2.2023.)
 • „Zimný ateliér“ – súťaž v pracovno – výtvarných činnostiach detí s rodičmi

Február 2023:

 • karneval v MŠ „Tancuj ako Zábavka“(10.2.2023)
 • vedomostný kvíz nielen pre predškolákov

Marec 2023:

 • DOD v ZŠ
 • brigáda rodičov na školskom dvore
 • Moja obľúbená kniha – týždeň čítania kníh
 • Návšteva mestskej knižnice
 • divadielko „Cesta rozprávkovým lesom“

Apríl 2023:

 • Hvezdáreň Hlohovec – exkurzia pre predškolákov
 • Veľkonočné tvorivé diellne
 • Noc s Andersenom
 • turistická vychádzka
 • požiarny poplach v MŠ

Máj 2023:

 • plavecký výcvik ( 1.5.2023 – 5.5.2023)
 • zápis do MŠ
 • Deň matiek
 • fotografovanie detí
 • školský výlet

Jún 2023:

 • MDD
 • Škola v prírode
 • Olympiáda v MŠ
 • rozlúčka s predškolákmi