Akcie

september 2021:

 • stretnutie rodičov (7.9.2021)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (14.9.2021)
 • výcvik lezenia na K2stene (20.9. – 24.9.2021)
 • sokoliari v MŠ (20.9.)
 • exkurzia predškolákov do ovocných sadov (29.9. dopoludnia)

október 2021:

 • Turistická vychádzka (8.10.)
 • Šarkaniáda (12.10.)
 • Jumping v MŠ (18.10.)
 • Tvorivé dielne „ Farebná jeseň“ (25.10. o 16,00 hod.)

december 2021:

 • Vianočné fotografovanie detí (7.12. dopoludnia)
 • Mikuláš v MŠ (6.12.)
 • depistáž predškolákov (15.12. dopoludnia)
 • Tvorivé dielne „Pani zima“ (17.12.)
 • Vianočná „online“ besiedka v MŠ (20.12.)

január 2022:

 • lyžiarsky výcvik (17.1. – 21.1.)
 • Interaktívne pohybové predstavenie so žonglérom (28.01.)

február 2022:

 • Depistáž predškolákov  (7.2.)
 • Karneval v MŠ: „Buvko a Sivko a klauniáda u Perinčanov“ (17.2. dopoludnia)
 • Vedomostný kvíz nielen pre predškolákov

marec 2022:

 • Deň otvorených dverí v ZŠ Vajanského (23.3. dopoludnia)
 • Brigáda rodičov na školskom dvore (26.3. od 9,00hod)
 • Divadlo Zábavka v MŠ (28.3. dopoludnia)
 • Moja obľúbená kniha: týždeň čítania kníh (28.3. – 1.4.)
 • Výroba záložiek do kníh (30.3.)
 • „Zasadím si zeleninku“ – pestovateľské práce (25.3.)

apríl 2022:

 • hvezdáreň Hlohovec – exkurzia predškolákov (5.4. dopoludnia)
 • Tvorivé veľkonočné dielne (13.4.)
 • Noc s Andersenom (8.4. / 9.4.)
 • Turistická vychádzka (29.4.)
 • Požiarny poplach
 • JUMPING v MŠ (22.4.)

máj 2022:

 • Zápis do MŠ (1.5. – 20.5.) + 18.5. osobnou návštevou v MŠ (8,00 – 16,00)
 • Tvorivé dielne- „darček pre mamičku“ (2.5.)
 • Deň matiek (6.5.)
 • Fotografovanie detí (9.5.)
 • plavecký výcvik (2.5. – 6.5.)
 • školský výlet (24.5., 26.5., 27.5.) Farma Pusté Uľany

jún 2022:

 • MDD – súťaživé a športové hry detí (1.6.)
 • Bezplatné vyšetrenie zraku detí (2.6.)
 • Vystúpenie detí na Kráľovskom hodovaní (4.6. o 14,00 hod.)
 • Škola v prírode (5.6. – 10.6.)
 • Hudobno – zábavný program : „Sašenka Šašenka“(6.6.)
 • Olympiáda v MŠ (14.6.)
 • Rozlúčka s predškolákmi (21.6. o 15,30 hod.)