Akcie

september 2018:

 • 26.9. o 9.30 hod.  Divadlo “ Ide, ide muzika „- rozprávka “ O drakovi babrákovi „
 • 27.9. o 9.00 hod. Svetový deň mlieka v MŠ – tvorivá aktivita s deťmi

október 2018:

 • 2.10. o 9.00 hod. Turistická vychádzka
 • 5.10. o 9.00 hod. Svetový deň úsmevu v MŠ – tvorivá aktivita s deťmi
 • 17.10. Exkurzia predškolákov – Ovocné sady
 • 25.10 o 9,30 hod. Šarkaniáda
 • 25.10. o 16.00 hod. “ Farebná jeseň „- tvorivé jesenné dielne rodičov s deťmi

november 2018:

 • 9.11. celý deň Deň otvorených dverí v MŠ
 • 23.11. exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní

december 2018:

 • 5.12. Fotografovanie detí
 • 6.12. Mikuláš v MŠ
 • 10. – 14. 12. – kurz korčuľovania prihlásených detí
 • vianočné vystúpenie študentiek PaKA
 • 14. a 15.12. – Vianočné zastavenie – vianočné trhy organizované OZ
 • 18.12., 16.00 hod. – Vianočná besiedka v MŠ

január 2019:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí (8.1. – 14.1.)
 • vyrábanie kŕmidiel pre vtáčiky (14.1. )

február 2019:

 • stretnutie rodičov (4.2. o 16,30 hod.)
 • výchovný koncert ZUŠ Modra v KDĽŠ (6.2. dopoludnia)
 • exkurzia predškolákov v Hvezdárni Hlohovec (8.2.)
 • karneval v MŠ (7.2. o 10,00hod.)
 • bezplatné vyšetrenie zraku detí (22.2.)

marec 2019:

 • sférické kino Polaris (8.3. o 9,45 v MŠ SNP)
 • návšteva mestskej knižnice
 • Noc s Andersenom (29.3. od 19.00 hod.)
 • výtvarná súťaž Farbuľko (20. -21.3.)

apríl 2019:

 • turistická vychádzka (2.4. od 9.00 hod.)
 • veľkonočné tvorivé dielne (10.4. o 16.00 hod.)
 • nácvik požiarneho poplachu
 • plavecký výcvik prihlásených detí 15.4. – 25.4.)

máj 2019:

 • oslava výročia MŠ SNP – vystúpenie vybraných detí v KDĽŠ  (3.5.)
 • škola v prírode prihlásených detí (5.5. – 10.5.)
 • Deň matiek v MŠ (9.5. o 15.30 hod. )
 • MDD (31.5.)

jún 2019:

 • olympiáda v MŠ (17.6. o 9.00 hod.)
 • školský výlet
 • rozlúčka s predškolákmi