Akcie

september 2018:

 • 26.9. o 9.30 hod.  Divadlo “ Ide, ide muzika „- rozprávka “ O drakovi babrákovi „
 • 27.9. o 9.00 hod. Svetový deň mlieka v MŠ – tvorivá aktivita s deťmi

október 2018:

 • 2.10. o 9.00 hod. Turistická vychádzka
 • 5.10. o 9.00 hod. Svetový deň úsmevu v MŠ – tvorivá aktivita s deťmi
 • 17.10. Exkurzia predškolákov – Ovocné sady
 • 25.10 o 9,30 hod. Šarkaniáda
 • 25.10. o 16.00 hod. “ Farebná jeseň „- tvorivé jesenné dielne rodičov s deťmi

november 2018:

 • 9.11. celý deň Deň otvorených dverí v MŠ
 • 23.11. exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní

december 2018:

 • 5.12. Fotografovanie detí
 • 6.12. Mikuláš v MŠ
 • 10. – 14. 12. – kurz korčuľovania prihlásených detí
 • vianočné vystúpenie študentiek PaKA
 • 14. a 15.12. – Vianočné zastavenie – vianočné trhy organizované OZ
 • 18.12., 16.00 hod. – Vianočná besiedka v MŠ