Akcie

September 2022:

 • stretnutie rodičov (12.9.2022)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (22.9.2022)

 Október 2022:

 • turistická vychádzka (4.10.2022)
 • Šarkaniáda (13.10.2022)
 • kurz In line korčuľovania (10.10. – 14.10.2022)
 • divadlo „Zábavka“ (14.10.2022)
 • JUMPING v MŠ (17.10.2022)
 • vystúpenie detí v DSS na Zochovej ulici (18.10. dopoludnia)
 • tvorivé dielne „Farebná jeseň (25.10.2022)

November 2022:

 • brigáda rodičov na školskom dvore (12.11.)
 • workshop pre deti (8.11.)
 • exkurzia predškolákov do skladov ovocia (11.11. dopoludnia)
 • farebný týždeň v MŠ (14.11. – 18.11.2022)
 • sokoliari v MŠ (22.11.2022)
 • Vianočné fotografovanie detí (28.11.2022)

December 2022:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.2022)
 • Vianočné zastavenie v Modre (9. a 10.12.2022)
 • tvorivé dielne „Pani Zima“ (12.12.2022)
 • Vianočná besiedka v MŠ (21.12.2022 – on line)

Január 2023:

 • súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku (16.1. – 20.1.2023)
 • depistáž predškolákov (16.1.2023 dopoludnia)
 • Lyžiarsky výcvik ( 30.1. – 3.2.2023.)
 • „Zimný ateliér“ – súťaž v pracovno – výtvarných činnostiach detí s rodičmi (vyhodnotenie 31.1.2023)

Február 2023:

 • karneval v MŠ „Tancuj ako Zábavka“(10.2.2023)
 • exkurzia predškolákov do Hvezdárne Hlohovec (14.2.2023 dopoludnia)
 • vedomostný kvíz nielen pre predškolákov (15.2.2023)

Marec 2023:

 • sokoliari v MŠ (8.3.2023 dopoludnia)
 • DOD v ZŠ Ľ. Štúra (21.3.)
 • DOD v ZŠ Vajanského (24.3.)
 • Noc s Andersenom (24.3./25.3.)
 • Moja obľúbená kniha – týždeň čítania kníh (27.3. – 31.3.2023)
 • workshop – výroba kníhtlače (28.3.2023 dopoludnia)
 • Návšteva mestskej knižnice (31.3.2023 dopoludnia)

Apríl 2023:

 • Veľkonočné tvorivé dielne (3.4.2023 o 16,00hod.)
 • Brigáda rodičov na školskom dvore (15.04.2023 (sobota), 9.00 hod.)
 • turistická vychádzka (18.4.2023)
 • účasť detí na praktických maturitách SoŠP Modra (19.4. dopoludnia)
 • požiarny poplach v MŠ
 • Škola v prírode (30.4. – 5.5.2023)

Máj 2023:

 • tvorivé dielne – „darček pre mamičku “ (5.5.2023 dopoludnia)
 • Deň matiek – vystúpenie detí (10.5.2023,16.00 hod.)
 • exkurzia predškolákov do policajnej školy v Pezinku (09.05.)
 • zápis do MŠ (16.5. od 8,00 – 16,00)
 • školský výlet – Ekofarma Piešťany (17.5.)
 • plavecký výcvik (22.5. – 26.5.)

Jún 2023:

 • MDD – kino Mier, Modra (1.6.2023 o 9.30 hod.)
 • Olympiáda v MŠ (5.6.2023 dopoludnia)
 • rozlúčka s predškolákmi (26.6.2023 o 16,00 hod.)
 • Sférické kino pre predškolákov „ Príležitostní astronauti “