EP Vajanského 93

most effective android os mobile programs developer staff appmemobile numerous mobile creators the following

materská škola – elokované pracovisko Vajanského 93, Modra

personál:

  • zástupkyňa riaditeľky: Andrea Wissi- msvajanskeho93@gmail.com
  • vedúca ŠJ: Mária Bártová (ŠJ pri ZŠ Ľ. Štúra) – tel. 033/6472566- odhlasovanie zo stravy
  • učiteľka: Mgr. Lucia Šebová (triedna učiteľka)
  • učiteľka: Andrea Wissi
  • učiteľka: Veronika Krajčovičová (triedna učiteľka)
  • učiteľka: Andrea Jakubcová
  • upratovačka: Ingrid Petrakovičová