Akcie 2017/2018

September 2017: 

 • Stretnutie rodičov (6.9.)
 • Fotografovanie detí na „menovky“ (13.9.)
 • Sokoliari v MŠ (14.9.doobeda)
 • Výchovný koncert „Muzikanti Fidlikanti“ v MŠ (19.9.)
 • Exkurzia predškolákov – „Dobré jablká“ (21.9.)
 • logopéd v MŠ (26.9.)

 Október 2017:

 • Šarkaniáda (6.10. poobede)
 • „Veršobranie“- prezentácia predškolákov v KDĽŠ (19.0.)
 • Súťaž  “Ovocníčkovia”(23.10. vyhodnotenie)
 • Vystúpenie detí dôchodcom
 • Tekvicová slávnosť + ochutnávka školských „špecialít“ (24.10.)
 • pravidelné cvičenie detí v športovej hale

November 2017:

 • Deň otvorených dverí v MŠ (4.11.)
 • výchovný koncert z Očovej (9.11.)
 • Brigáda rodičov na školskom dvore (11.11.)
 • Kurz korčuľovania prihlásených detí (13.11. – 20.11.)
 • exkurzia predškolákov v Detskom meste povolaní (23.11.)
 • Divadelné predstavenie v MŠ „Zvieratkovo“ (29.11.)
 • pravidelné cvičenie detí v športovej hale

December 2017:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.)
 • ekovýchovný program (6.12.)
 • vianočné fotografovanie detí (7.12.)
 • vianočné akadémie po triedach (podľa termínov jednotlivých tried)
 • pečenie medovníkov
 • vianočné vystúpenie študentiek PaKA v MŠ
 • zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi – počas Vianočných akadémií
 • pravidelné cvičenie detí v športovej hale
 • koledovanie detí na mestskom úrade Modra
 • ekovýchova – Zbierame batérie so Šmudlom

Január 2018:

 • STRETNUTIE RODIČOV detí prihlásených do školy v prírode (17.1. o 16,30 hod.)
 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí (od 22.01.2018)
 • Divadlo na hojdačke „Trpaslík“ (25.01.2018)

Február 2018:

 • Stretnutie všetkých rodičov (07.02.2018)
 • KARNEVAL (09.02.2018 – KDĽŠ Modra – dopoludnia)
 • Sférické kino v MŠ  (16.02.2018)
 • Divadielko „Ako myška vymenila syr za lásku“ (28.02.2018)

Marec 2018:

 • Zdravé oči v škôlke (01.03.2018 9,00 hod.)
 • Exkurzia .– výstava modelov LEGO v Bratislave (15.3.2018)
 • Účasť detí na Najmenšom festivale v Pezinku (21.3.2018)
 • „Normenov svet“ – divadelné predstavenie v KDĽŠ (28.3.2018 o 9,00hod.)

Apríl 2018:

 • „Ide, ide muzika“ – interaktívne hudobné predstavenie v MŠ (04.04.2018)
 • Návšteva mestskej knižnice (5.4.2018)
 • Návšteva ZŠ Vajanského (Deň otvorených dverí) – predškoláci (5.4.2018)
 • NOC S ANDERSENOM v MŠ (z 5.4.2018 na 6.4.2018)
 • Návšteva ZŠ Ľ: Štúra (Deň otvorených dverí) – predškoláci (10.4.2018)
 • Návšteva hasičov v MŠ (12.04.2018)
 • SIMSALALA v MŠ – hudobné pásmo pre deti (11.04.2018)
 • Plavecký výcvik prihlásených detí (16.4. – 20.4. 2018)
 • ZÁPIS do MŠ (25.04.2018)
 • JARNÁ BRIGÁDA RODIČOV (sobota 28.4.2018)

Máj 2018:

 • Divadelné predstavenie Danka a Janka (14.05.2018)
 • policajná prevencia predškolákov (15.05.2018)
 • exkurzia predškolákov do policajnej školy v PK (17.5.2018)
 • Akadémia ku Dňu matiek (18.5.2018 o 16,00 hod v KDĽŠ)
 • Divadelné predstavenie v MŠ „Strašiak Tomáš“ (22.05.2018)
 • fotografovanie detí (25.05.2018)
 • Škola v prírode prihlásených detí (27.05.2018 – 01.06.2018)

Jún 2018:

 • oslava MDD (kúzelník Ivan v MŠ) + školská olympiáda (04.06.2018)
 • Deň Rodiny (spoločná slávnosť komunity rodičov a zamestnancov MŠ (15.06.2018 – od 16,00 hod.)
 • školský výlet na biofarmu v Stupave (19.6.2018)
 • „Pesničkál“ – hudobno divadelné predstavenie v MŠ (20.6.2018)
 • rozlúčka s predškolákmi (27.06.2018)