Akcie 2018/2019

September 2018: 

 • Stretnutie rodičov (5.9.)
 • Fotografovanie detí na „menovky“
 • Sokoliari v MŠ (20.9.)

 Október 2018:

 • Šarkaniáda (5.10. o 16,30hod.)
 • vystúpenia pre seniorov
 • Výchovný koncert „Muzikanti Fidlikanti“ v MŠ (18.10.)
 • Exkurzia predškolákov – „Dobré jablká“ (17.10.)
 • Súťaž  “Ovocníčkovia”(22.10. vyhodnotenie)
 • Tekvicová slávnosť + ochutnávka školských „špecialít“ (24.10. od 16,00 hod.)

November 2018:

 • Deň otvorených dverí v MŠ (9.11. – piatok)
 • Brigáda rodičov na školskom dvore (17.11.)
 • exkurzia predškolákov v Detskom meste povolaní (23.11.)
 • Výchovný koncert Simsalala (22.11.)

December 2018:

 • Mikuláš v MŠ (4.12.)
 • Kurz korčuľovania prihlásených detí
 • vianočné fotografovanie detí (5.12.)
 • vianočné akadémie po triedach (podľa termínov jednotlivých tried)
 • pečenie medovníkov
 • vianočné vystúpenie študentiek PaKA v MŠ
 • zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi – počas Vianočných akadémií
 • koledovanie detí na mestskom úrade Modra