Akcie 2022/2023

September 2022: 

 • stretnutie rodičov (8.9.2022, 14.9.2022)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (22.9.2022)
 • ukážka JUDO v MŠ – predškoláci (29.9.2022)

 Október 2022:

 • Šarkaniáda (7.10.2022 po 16,00 hod. SOŠV Modra)
 • vystúpenie pre seniorov v DSS (12.10. dopoludnia)
 • súťaž  “Ovocníčkovia” (24.10.2022)
 • výcvik In line korčuľovania (10.10. – 14.10.2022 dopoludnia – Modra)
 • Jumping v MŠ (17.10.2022 dopoludnia)
 • sokoliari v MŠ (27.10.2022)
 • tekvicové slávnosti (26.10.2022 od 16,00 hod.)

November 2022:

 • edukačné aktivity „Spoznaj svoje telo“ (9.11.2022)
 • exkurzia predškolákov do skladov ovocia (11.11.2022 – dopoludnia)
 • lampiónový sprievod (11.11.)
 • výcvik korčuľovania (14.11. – 18.11)
 • farebný týždeň v MŠ (21.11. – 25.11.2022)
 • divadielko Pod hríbom v MŠ (22.11.2022)
 • jesenná brigáda na školskom dvore (26.11. od 9,00hod)
 • vianočné fotografovanie detí (28.11. dopoludnia)

December 2022:

 • Mikuláš v Santabuse (5.12. dopoludnia)
 • depistáž predškolákov (12. a 13.12.)
 • pečenie medovníkov (13.12. dopoludnia)
 • Vianočné zastavenie v Modre (9. a 10.12.2022)
 • vianočné akadémie po triedach
 • odovzdávanie vianočných pozdravov v DSS Modra (16.12. dopoludnia)

Január 2023:

 • lyžiarsky výcvik (30.1. – 3.2.)

Február 2023:

 • KARNEVAL v KDĽŠ (6.2. dopoludnia)
 • Divadielko v MŠ „Danka a Janka“ (8.2.)
 • exkurzia predškolákov – hvezdáreň Hlohovec (14.2. dopoludnia)

Marec 2023:

 • Oceanárium v MŠ + fotografovanie detí (13.3. dopoludnia)
 • DOD v ZŠ Ľ. Štúra (21.3. dopoludnia)
 • DOD v ZŠ Vajanského (24.3. dopoludnia)
 • vynášanie Moreny (24.3. dopoludnia)
 • Deň učiteľov (29.3. – skrátená prevádzka MŠ do 13,00 hod.)

Apríl 2023:

 • fotografovanie detí (3.4.)
 •  Šibačkové slávnosti v MŠ (4.4. dopoludnia)
 • Noc s Andersenom (14.4./15.4.)
 • účasť detí na praktických maturitách SoŠP Modra (17. a 20.4. dopoludnia)
 • workshop pre predškolákov KOMPOSTOVANIE (19.4. dopoludnia)
 • workshop – Výroba kožených náramkov (21.04.)
 • brigáda na školskom dvore (22.4.dopoludnia)
 • AKADÉMIA v KDĽŠ ku Dňu matiek (26.4. o 16,00 hod.)
 • Škola v prírode -Bojnice (30.4. – 5.5.)
 •  požiarny poplach v MŠ + návšteva hasičov (25.04.)

Máj 2023:

 • exkurzia predškolákov do policajnej školy v Pezinku (09.05.)
 • hádzanárske popoludnie (09.05.)
 • workshop – Výroba mydla (15.05.)
 • ZÁPIS do MŠ (16.5. od 8,00 – 16,00 hod.)
 • školský výlet – Ekofarma Piešťany (17.5.) zrušené
 • workshop – Výroba padáku (19.05.)
 • plavecký výcvik (22.5. – 26.5.)
 • vystúpenie detí na Kráľovskom hodovaní (27.05. 13,00 – 14,30 hod.)
 • kúzelník Ivan v MŠ  (29.5. o 10,00 hod.)
 • workshop o včelách a mede (30.5. dopoludnia)

Jún 2023:

 • Sférické kino „ Príležitostní astronauti “ (1.6.)
 • MDD v MŠ, jazdenie na ťave + zmrzlina (1.6.)
 • výlet detí (odmena za jarnú brigádu rodičov) do Bratislavy – dopravné múzeum+ hrad (7.6.)
 • workshop – Výroba zástery (6.6.)
 • workshop v Majolike Modra – predškoláci (12.6.)
 • divadelné predstavenie  On a Ona (14.6.)
 • letná čitáreň (8.6. a 15.6. dopoludnia)
 • školská OLYMPIÁDA (21.6.)
 • Deň rodiny v MŠ (16.6. od 16,00 hod.)
 • predškoláci na lezeckej stene v Pezinku (26.06.)
 • divadelné predstavenie Sen jedného duba (28.6.)
 • rozlúčka s predškolákmi (29.6. popoludní)