Akcie 2018/2019

September 2018: 

 • Stretnutie rodičov (5.9.)
 • Fotografovanie detí na „menovky“
 • Sokoliari v MŠ (20.9.)

 Október 2018:

 • Šarkaniáda (5.10. o 16,30hod.)
 • vystúpenia pre seniorov
 • Výchovný koncert „Muzikanti Fidlikanti“ v MŠ (18.10.)
 • Exkurzia predškolákov – „Dobré jablká“ (17.10.)
 • Súťaž  “Ovocníčkovia”(22.10. vyhodnotenie)
 • Tekvicová slávnosť + ochutnávka školských „špecialít“ (24.10. od 16,00 hod.)

November 2018:

 • Deň otvorených dverí v MŠ (9.11. – piatok)
 • Brigáda rodičov na školskom dvore (17.11.)
 • exkurzia predškolákov v Detskom meste povolaní (23.11.)
 • Výchovný koncert Simsalala (22.11.)

December 2018:

 • divadielko Mrázik v MŠ (4.12.)
 • Mikuláš v MŠ (6.12.)
 • Kurz korčuľovania prihlásených detí (10. – 14. 12.)
 • vianočné fotografovanie detí (5.12.)
 • Vianočné zastavenie v meste Modra (14. -15.12.)
 • vianočné akadémie po triedach (podľa termínov jednotlivých tried)
 • pečenie medovníkov
 • vianočné vystúpenie študentiek PaKA v MŠ (18.12.)
 • zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi – počas Vianočných akadémií
 • koledovanie detí na mestskom úrade Modra (17.12.)
 • koledovanie detí v domovoch sociálnych služieb v Modre (17.12.)

Január 2019:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí (8. – 14.1.)
 • divadielko „Tdpaslík“ v MŠ (25.1.)

Február 2019:

 • stretnutie rodičov (5.2. o 16,30)
 • výchovný koncert ZUŠ Modra (6.2. dopoludnia v KDĽŠ)
 • exkurzia predškolákov v Hvezdárni Hlohovec (8.2.)
 • KARNEVAL (15.2. dopoludnia v KDĽŠ)
 • bezplatné vyšetrenie zraku detí (21.2.)

Marec 2019:

 • Sférické kino Polaris v MŠ (8.3.)
 • interaktívne žonglérske predstavenie v MŠ (20.3.)
 • výtvarná súťaž Farbuľko (20. – 21.3.)
 • návšteva mestskej knižnice

Apríl 2019:

 • Noc s Andersenom (5.4.)
 • hudobný program „Ide, ide muzika“ (8.4.)
 • plavecký výcvik prihlásených detí (15. – 25.4.)
 • požiarny poplach + návšteva hasičov v MŠ
 • brigáda na školskom dvore

Máj 2019:

 • Akadémia pri príležitosti osláv 30.výročia MŠ (3.5. o 16,00 hod. v KDĽŠ)
 • škola v prírode prihlásených detí (5.5. – 10.5.)
 • policajná prevencia v MŠ (21.5.)
 • exkurzia predškolákov do policajnej školy v Pezinku
 • divadielko „Farebný panáčik“ v MŠ (23.5.)
 • Divadielko „Poprepletko“  v MŠ ( 29.5.)
 • MDD -oslava v MŠ (31.5.)

jún 2019:

 • školská olympiáda
 • divadielko v MŠ „Ako si opička zázrak ušila“ ( 7.6.)
 • školský výlet
 • Deň rodiny „Skáče celá škôlka“
 • rozlúčka s predškolákmi (28.6.)