Akcie 2020/2021

September 2020: 

 • stretnutie rodičov
 • fotografovanie detí na „menovky“

 Október 2020:

 • súťaž  “Ovocníčkovia”
 • triedne tekvicové slávnosti

November 2020:

 • brigáda rodičov na školskom dvore – príprava na sadenie stromov

December 2020:

 • vianočné fotografovanie detí
 • Mikuláš v MŠ
 • vianočné akadémie po triedach
 • odovzdávanie vianočných pozdravov v DSS Modra

Január 2021:

 • súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku

Február 2021:

 • spevácka súťaž SUPERSTAR

Marec 2021:

 • projekt „Dažďová kvapka v Modre“
 • návšteva knižnice

Apríl 2021:

 • zábavné WORKSHOPY
 • návšteva hasičov v MŠ

Máj 2021:

 • besiedky ku Dňu matiek
 • dopravná prevencia predškolákov

Jún 2021:

 • MDD s karnevalom
 • školská olympiáda
 • rozlúčka s predškolákmi