Akcie 2019/2020

September 2019: 

 • stretnutie rodičov (3.9.)
 • STRETNUTIE RODIČOV k organizácii školy v prírode (19.9. o 16,00hod.)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (23.9. od 8,30)
 • divadielko v MŠ „O lišiakovi Marošovi“ (20.9.)

 Október 2019:

 • vianočné fotografovanie detí (11.10.)
 • šarkaniáda (11.10. o 16,30 hod.)
 • vystúpenia pre seniorov (10.10. dopoludnia)
 • výchovný koncert „Muzikanti Fidlikanti“ v MŠ (14.10.)
 • súťaž  “Ovocníčkovia”(21.10. vyhodnotenie)
 • tekvicová slávnosť + ochutnávka školských „špecialít“ (22.10. od 15,30 hod.)

November 2019:

 • exkurzia predškolákov do ovocných sadov (6.11. dopoludnia)
 • deň otvorených dverí v MŠ (7.11. – štvrtok)
 • interaktívne aktivity s Medikmi – predškoláci (8.11. dopoludnia)
 • brigáda rodičov na školskom dvore (9.11. – sobota)
 • exkurzia predškolákov v Detskom meste povolaní (20.11)

December 2019:

 • kurz korčuľovania prihlásených detí (9. – 13.12.)
 • Mikuláš v MŠ (3.12.)
 • Vianočné zastavenie v meste Modra (13., 14.12.)
 • vianočné akadémie po triedach (podľa termínov jednotlivých tried)
 • pečenie medovníkov
 • vianočné vystúpenie študentiek SoŠP Modra v MŠ
 • zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi – počas Vianočných akadémií
 • koledovanie detí na mestskom úrade Modra
 • koledovanie detí v domovoch sociálnych služieb v Modre

Január 2020:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí

Február 2020:

 • stretnutie rodičov
 • exkurzia predškolákov vo Hvezdárni Hlohovec
 • KARNEVAL

Marec 2020:

 • 23.3. -27.3. – kurz plávania prihlásených detí

Apríl 2020:

 • Noc s Andersenom

Máj 2020:

 • 31.5. – 5.6. ŠKOLA V PRÍRODE – Orava

jún 2020: