Akcie 2019/2020

September 2019: 

 • stretnutie rodičov (3.9.)
 • STRETNUTIE RODIČOV k organizácii školy v prírode (19.9. o 16,00hod.)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (23.9. od 8,30)
 • divadielko v MŠ „O lišiakovi Marošovi“ (20.9.)

 Október 2019:

 • vianočné fotografovanie detí (11.10.)
 • šarkaniáda (11.10. o 16,30 hod.)
 • vystúpenia pre seniorov (10.10. dopoludnia)
 • výchovný koncert „Muzikanti Fidlikanti“ v MŠ (14.10.)
 • súťaž  “Ovocníčkovia”(21.10. vyhodnotenie)
 • tekvicová slávnosť + ochutnávka školských „špecialít“ (22.10. od 15,30 hod.)

November 2019:

 • exkurzia predškolákov do ovocných sadov (6.11. dopoludnia)
 • deň otvorených dverí v MŠ (7.11. – štvrtok)
 • interaktívne aktivity s Medikmi – predškoláci (8.11. dopoludnia)
 • brigáda rodičov na školskom dvore (9.11. – sobota)
 • exkurzia predškolákov v Detskom meste povolaní (20.11.)
 • depistáž predškolákov (21.11.)

December 2019:

 • divadielko Dúha „Myšky sa hrajú“ (2.12.)
 • kurz korčuľovania prihlásených detí (9. – 13.12.)
 • Mikuláš v MŠ (3.12.)
 • Vianočné zastavenie v meste Modra (13., 14.12.)
 • vianočné akadémie po triedach (podľa termínov jednotlivých tried)
 • pečenie medovníkov
 • vianočné vystúpenie študentiek SoŠP Modra v MŠ (17.12.)
 • zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi – počas Vianočných akadémií
 • koledovanie detí na mestskom úrade Modra
 • koledovanie detí v domovoch sociálnych služieb v Modre

Január 2020:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí (09. – 15.01.) Zochova chata
 • koncert Simsala v MŠ (17.01. o 10,30hod.)

Február 2020:

 • stretnutie rodičov (05.02. o 16,30hod.)
 • športový poldeň v Hopi Meste Pezinok (11.02. dopoludnia) – odmena za jesennú brigádu
 • exkurzia predškolákov vo Hvezdárni Hlohovec (13.02.)
 • SKRÁTENÁ PREVÁDZKA MŠ – do 12,00 hod. (13.02.)
 • KARNEVAL (24.02. dopoludnia) v KDĽŠ Modra
 • Chemická show Profesor Hokus-pokus (28.02. o 9,30)

Marec 2020:

 • divadelné predstavenie „Dievčatko so zápalkami“ v KDĽŠ (04.03.)
 • exkurzia predškolákov v Majolike Modra – zrušené do zmeny termínu
 • výtvarná súťaž Farbuľko – zrušené do zmeny termínu
 • tanečná súťaž „Jánošíkova Jar“ – zrušené do zmeny termínu
 • logopedická depistáž v MŠ – zrušené do zmeny termínu
 • kurz plávania prihlásených detí – zrušené do zmeny termínu
 • FOTOGRAFOVANIE DETÍ – zrušené do zmeny termínu

Apríl 2020:

 • Noc s Andersenom – zrušené
 • divadielko „Fedor z krajiny Mala“ v MŠ – zrušené
 • požiarny poplach, návšteva hasičov v MŠ – zrušené
 • JARNÁ BRIGÁDA na školskom dvore – zrušené

Máj 2020:

 • policajná prevencia predškolákov v MŠ(5.5.) – zrušené
 • divadielko „O Smolíčkovi“ v MŠ (6.5.) – zrušené
 • exkurzia predškolákov v policajnej škole Pezinok (13.5.) – zrušené
 • ZÁPIS DO MŠ (13.5.)
 • slávnostná AKADÉMIA ku Dňu matiek (22.5.) v KDĽŠ Modra — zrušené
 • 31.5. – 5.6. ŠKOLA V PRÍRODE – Orava — zrušené

jún 2020:

 • výchovný koncert „Ako správne triediť odpad“ (17.06.)– zrušené
 • divadielko „Smeti patria do koša“ (18. 06.) — zrušené
 • DEŇ RODINY (19.06.) — zrušené
 • školská OLYMPIÁDA (23.06. dopoludnia)– zrušené
 • školský výlet – farma Pusté Uľany (24.06.)– zrušené
 • rozlúčka s predškolákmi (30.06.popoludní)