MŠ SNP 14

materská škola – pracovisko SNP 14, Modra

 • vedúca ŠJ: Viera Šustáková – sustakova.viera@gmail.com
 • ekonómka: Martina Sobotová- ekonomka.mssnp14@gmail.com
 • hospodárka: Jarmila Heldová – hospodarka.mssp14@gmail.com
 • učiteľka: Bc. Natália Grigerová -zástupkyňa riaditeľky pre MŠ SNP
 • učiteľka: Mgr. Jana Brisudová
 • učiteľka: Ing. Barbora Haleková
 • učiteľka: Ingrid Kinderová
 • učiteľka: Lenka Slivová
 • učiteľka: Erika Švingálová
 • učiteľka: Mgr. Paulína Podhorná
 • učiteľka: Martina Danišová
 • učiteľka: Martina Štefíková
 • učiteľka: Lenka Bacigálová
 • pedagogický asistent: Ing. Michaela Horváthová
 • pedagogický asistent: Bc. Anna Janktová
 • sociálny pedagóg: Mgr. Denisa Pikulíková
 • hlavná kuchárka: Soňa Kubová
 • kuchárka: Alena Ružičková
 • pomocná kuchárka: Veronika Klebercová
 • upratovačka: Martina Bročková
 • upratovačka: Jana Valachová
 • upratovačka: Daniela Danišová