MŠ SNP 14

materská škola – pracovisko SNP 14, Modra

 • vedúca ŠJ: Viera Šustáková – sustakova.viera@gmail.com
 • ekonómka: Martina Sobotová- ekonomka.mssnp14@gmail.com
 • hospodárka: Jarmila Heldová – hospodarka.mssp14@gmail.com
 • učiteľka: Mgr. Marika Válek Eckert – zástupkyňa riaditeľky pre MŠ SNP
 • učiteľka: Mgr. Jana Brisudová
 • učiteľka Mgr. Zuzana Hatašová
 • učiteľka: Ingrid Kinderová
 • učiteľka: Kristína Pešková
 • učiteľka: Mgr. Lucia Šebová
 • učiteľ: Svetoslav Peško
 • učiteľka: Martina Štefíková
 • učiteľka: Lenka Bacigálová
 • pedagogický asistent: Bc. Lucia Fedorišinová
 • pedagogický asistent: Lenka Slivová
 • sociálny pedagóg: Mgr. Denisa Pikulíková
 • hlavná kuchárka: Soňa Kubová
 • kuchárka: Alena Ružičková
 • pomocná kuchárka: Veronika Klebercová
 • upratovačka: Libuša Lukačovičová
 • upratovačka: Bc. Anna Janktová
 • upratovačka: Daniela Danišová