Akcie MŠ EP Partizánska

September 2022:

 • stretnutie rodičov (13.9.2022)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (22.9.2022)
 • divadielko „Kapitán Kotvička“ (27.9.2022)

 Október 2022:

 • Šarkaniáda (5.10.2022)
 • kurz In line korčuľovania (10.10. – 14.10.2022)
 • turistická vychádzka (14.10.2022)
 • JUMPING v MŠ (17.10.2022)
 • Tvorenie z tekvíc (21.10.2022)

November 2022:

 • exkurzia predškolákov do skladov ovocia (11.11. dopoludnia)
 • kurz korčuľovania (14.11. – 18.11.2022)
 • exkurzia do Modranskej Majoliky (21.11.)
 • Vianočné fotografovanie detí (28.11.2022)

December 2022:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.2022)
 • divadielko „Zimná rozprávka“ (13.12.2022)
 • Pečenie medovníkov (15.12.2022)
 • Vianočná besiedka spojená so zdobením medovníkov (15.12.2022)

Január 2023:

 • Lyžiarsky výcvik ( 30.01. – 3.2.2023.)
 •  

Február 2023:

 •  

Marec 2023:

 •  

Apríl 2023:

 •  

Máj 2023:

 • plavecký výcvik ( 1.5.2023 – 5.5.2023)
 •  

Jún 2023:

 •