Akcie MŠ EP Partizánska

september 2019:

 • jesenná turistická vychádzka (25.9.)
 • brigáda na školskom dvore (19.9. – 21.9. – podľa potreby)

október 2019:

 • šarkaniáda (10.10.)
 • Tekvicová slávnosť spojená s ochutnávkou nátierok (17.10.)
 • divadielko v MŠ „Kapitán Kotvička“ (22.10.)

november 2019:

 • exkurzia predškolákov – ovocné sady (6.11.)
 • Deň otvorených dverí v MŠ (15.11.)
 • exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní (20.11.)

december 2019:

 • kurz korčuľovania prihlásených detí (9.12. – 13.12.)

január 2020:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí (09.01. – 14. 01.) Zochova chata

február 2020:

 • 04.02. Stretnutie rodičov
 • 10.02. Divadielko
 • 24.02. Karneval, Kultúrny dom Modra

marec 2020:

 • Divadielko – zrušené do zmeny termínu
 • Knižnica Modra- zrušené do zmeny termínu
 • výtvarná súťaž Farbuľko – zrušené do zmeny termínu
 • plavecký výcvik prihlásených detí – zrušené do zmeny termínu
 • fotografovanie detí – zrušené do zmeny termínu

apríl 2020:

 • logopedická depistáž v MŠ – zrušené do zmeny termínu
 • Sférické kino – zrušené
 • 17.04. Andersenova noc – zrušené
 • 23.04. Exkurzia Majolika Modra – zrušené do zmeny termínu
 • Požiarny poplach – zrušené do zmeny termínu
 • Brigáda- zrušené do zmeny termínu

máj 2020:

 • Turistika Zochova Chata, s návštevou Hvezdárne – zrušené
 • 10.05. Deň matiek vystúpenie v Kultúrnom dome Kráľová — zrušené
 • ZÁPIS DO MŠ (13.5.)
 • Kráľovské Hodovanie, vystúpenie deti — zrušené
 • Policajná akadémia – exkurzia – predškoláci (13.5.)

jún 2020:

 • 01.06. MDD, Vystúpenie kúzelníka, Olympiáda – zrušené
 • 11.06. Koncoročný výlet- Bratislava, Plavba loďou, Prírodovedné múzeum – zrušené
 • 26.06. Deň otcov, rozlúčka s predškolákmi – opekačka