Akcie MŠ EP Partizánska

september 2018:

 • šarkaniáda
 • jesenná turistika
 • divadielko

október 2018:

 • brigáda na školskom dvore
 • exkurzia predškolákov – ovocné sady (17.10.)
 • popoludnie svetlonosov s rodičmi

november 2018:

 • Deň otvorených dverí v MŠ (9.11.)
 • exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní (23.11.)

december 2018:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.)
 • kurz korčuľovania prihlásených detí
 • pečenie a zdobenie medovníkov, vianočná besiedka

január 2019:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí (8.1. – 14.1.)

február 2019:

 • stretnutie rodičov ( 6.2. o,16,00 hod.)
 • exkurzia predškolákov vo Hvezdárni Hlohovec (8.2.)
 • karneval (22.2.)

marec 2019:

 • bezplatné vyšetrenie zraku detí (6.3.)
 • výtvarná súťaž Farbuľkovo (20. -21.3)

apríl 2019:

 • návšteva mestskej knižnice (1.4.)
 • Noc s Andersenom (12.4.)
 • brigáda na školskom dvore (11.4.)
 • divadielko v MŠ (16.4.)
 • plavecký výcvik prihlásených detí (15.4. – 25.4.)
 • zápis do MŠ (24.4. 8,00 – 16,00h.)
 • logopéd v MŠ (26.4.)
 • Žonglér v MŠ (30.4.)
 • požiarny poplach v MŠ (10.4.)

máj 2019:

 • oslava výročia MŠ SNP – vybrané deti (3.5. v KDĽŠ)
 • Deň matiek – KD Kráľová (12.5.)
 • exkurzia vo Viedenských pekárniach + turistická vychádzka (16.5.)
 • Exkurzia predškolákov v policajnej škole Pezinok (28.5.)
 • Školský výlet do ZOO (29.5.)

jún 2019:

 • Kúzelník v MŠ – MDD + olympiáda (3.6.)
 • Kráľovské hodovanie (8.6.)
 • Hasiči v MŠ (14.6.)
 • rozlúčka s predškolákmi – oslava Dňa otcov + opekačka (14.6.)