Akcie MŠ EP Partizánska

September 2022:

 • stretnutie rodičov (13.09.2022)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (22.09.2022)
 • divadielko „Kapitán Kotvička“ (27.09.2022)

 Október 2022:

 • Šarkaniáda (05.10.2022)
 • kurz In line korčuľovania (10.10. – 14.10.2022)
 • turistická vychádzka (14.10.2022)
 • JUMPING v MŠ (17.10.2022)
 • Tvorenie z tekvíc (21.10.2022)

November 2022:

 • exkurzia predškolákov do skladov ovocia (11.11. dopoludnia)
 • kurz korčuľovania (14.11. – 18.11.2022)
 • exkurzia do Modranskej Majoliky (21.11.)
 • Vianočné fotografovanie detí (28.11.2022)

December 2022:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.2022)
 • divadielko „Zimná rozprávka“ (13.12.2022)
 • Pečenie medovníkov (15.12.2022)
 • Vianočná besiedka spojená so zdobením medovníkov (15.12.2022)

Január 2023:

 • Lyžiarsky výcvik ( 30.01. – 03.02.2023.)
 • workshop „Komposter Jurko“ (30.01.)

Február 2023:

 • Karneval v MŠ (divadielko Zábavka) – (10.02. dopoludnia)
 • exkurzia predškolákov vo hvezdárni v Hlohovci (15.02. dopoludnia)
 • výtvarný workshop (15.02.)

Marec 2023:

 • divadielko v MŠ – Rozprávkový autobus (02.03. dopoludnia)
 • Sokoliari v MŠ (10.03.)
 • návšteva knižnice v Modre (20.03.)
 • Noc s Andersenom (24.03. /25.03.)
 • Deň učiteľov (29.3. – skrátená prevádzka MŠ do 13,00 hod.)

Apríl 2023:

 • Veľkonočné tvorenie (04.04.)
 • Deň Zeme – turistická vychádzka na Zochovu chatu (21.04.)
 • požiarny poplach v MŠ (17.04.)
 • Brigáda rodičov na školskom dvore (26.04.)
 • Škola v prírode Bojnice (30.04. – 05.05.)

Máj 2023:

 • Deň matiek (14.05.)
 • exkurzia predškolákov do policajnej školy v Pezinku (09.05.)
 • školský výlet – Ekofarma Piešťany (17.05.)
 • Kráľovské hodovanie  (27.05.)
 • plavecký výcvik (22.05.2023 – 26.05.2023)
 • beseda s policajtmi (11.5.)

Jún 2023:

 • MDD – návšteva kina (02.06.)
 • výlet do Bratislavy – hrad, Dopravné múzeum (07.06.)
 • divadielko Palculienka (14.06.)
 • školská OLYMPIÁDA (19.06.)
 • Deň otcov (16.06.)