Akcie MŠ EP Partizánska

september 2019:

 • jesenná turistická vychádzka (25.9.)
 • brigáda na školskom dvore (19.9. – 21.9. – podľa potreby)

október 2019:

 • šarkaniáda (10.10.)
 • Tekvicová slávnosť spojená s ochutnávkou nátierok (17.10.)
 • divadielko v MŠ „Kapitán Kotvička“ (22.10.)

november 2019:

 • exkurzia predškolákov – ovocné sady (6.11.)
 • Deň otvorených dverí v MŠ (15.11.)
 • exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní (20.11.)

december 2019:

 • kurz korčuľovania prihlásených detí (9.12. – 13.12.)

január 2020:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí

február 2020:

marec 2020:

 • plavecký výcvik prihlásených detí (23.3. – 26.3.)

apríl 2020:

máj 2020:

jún 2020: