Akcie MŠ EP Partizánska

September 2021:

 • stretnutie rodičov (8.9.2021)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (14.9.2021)
 • výcvik lezenia na K2stene (20.9. – 24.9.2021)
 • exkurzia predškolákov do ovocných sadov (29.9. dopoludnia)

 Október 2021:

 • Šarkaniáda (14.10.2021)
 • Tvorenie z tekvíc (18.10.2021)
 • turistická vychádzka (27.10.2021)

November 2021:

 • sokoliari v MŠ (3.11.2021)
 • Vianočné fotografovanie detí (12.11.2021)

December 2021:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.2021)
 • Pečenie medovníkov

Február 2022:

 • Karneval

Marec 2022:

Apríl 2022:

 • Noc s Andersenom
 • Turistická vychádzka (podľa počasia)
 • Brigáda na školskom dvore 

Máj 2022:

 • Deň matiek

 • zápis do MŠ 

Jún 2022:

 • Deň detí – Olympiáda
 • Fotenie detí
 • Deň otcov
 • Rozlúčka s predškolákmi