Akcie MŠ EP Partizánska

september 2019:

 • jesenná turistická vychádzka (25.9.)
 • brigáda na školskom dvore (19.9. – 21.9. – podľa potreby)

október 2019:

 • šarkaniáda (10.10.)
 • Tekvicová slávnosť spojená s ochutnávkou nátierok (17.10.)
 • divadielko v MŠ „Kapitán Kotvička“ (22.10.)

november 2019:

 • exkurzia predškolákov – ovocné sady (6.11.)
 • Deň otvorených dverí v MŠ (15.11.)
 • exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní (20.11.)

december 2019:

 • kurz korčuľovania prihlásených detí (9.12. – 13.12.)

január 2020:

 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí (09.01. – 14. 01.) Zochova chata

február 2020:

 • 04.02. Stretnutie rodičov
 • 10.02. Divadielko
 • 24.02. Karneval, Kultúrny dom Modra

marec 2020:

 • 12.03. Divadielko
 • 30.03. Knižnica Modra
 • výtvarná súťaž Farbuľko
 • plavecký výcvik prihlásených detí (23.3. – 26.3.)

apríl 2020:

 • 03.04. Sférické kino
 • 17.04. Andersenova noc
 • 23.04. Exkurzia Majolika Modra
 • Požiarny poplach
 • Brigáda

máj 2020:

 • Turistika Zochova Chata, s návštevou Hvezdárne
 • 10.05. Deň matiek vystúpenie v Kultúrnom dome Kráľová
 • Královské Hodovanie, vystúpenie deti
 • Policajná akadémia – predškoláci

jún 2020:

 • 01.06. MDD, Vystúpenie kúzelníka, Olympiáda
 • 11.06. Koncoročný výlet- Bratislava, Plavba loďou, Prírodovedné múzeum
 • 19.06. Hasiči- penová šou, deň otcov- opekačka