Akcie MŠ EP Partizánska

september 2018:

 • šarkaniáda
 • jesenná turistika
 • divadielko

október 2018:

 • brigáda na školskom dvore
 • exkurzia predškolákov – ovocné sady (17.10.)
 • popoludnie svetlonosov s rodičmi

november 2018:

 • Deň otvorených dverí v MŠ (9.11.)
 • exkurzia predškolákov – Detské mesto povolaní (23.11.)

december 2018:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.)
 • kurz korčuľovania prihlásených detí
 • pečenie a zdobenie medovníkov, vianočná besiedka