Akcie MŠ EP Partizánska

september 2017:

 • Šarkaniáda (27.9.)

október 2017:

 • turistická vychádzka do Harmónie (4.10.)
 • tekvicová párty (25.10.)

november 2017:

 • Deň otvorených dverí v MŠ (4.11.)
 • kurz korčuľovania prihlásených detí (13.11. – 20.11.)

december 2017:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.)
 • pečenie a zdobenie medovníkov, vianočná besiedka (12.12.)

január 2018:

 • stretnutie všetkých rodičov (19.01. o 16,00 hod.)
 • lyžiarsky výcvik prihlásených detí na Zochovej chate (22. 1. – 26.1. 2018)

február 2018:

 • Karneval (9.2.2018 dopoludnia)
 • sánkovačka v prírode

marec 2018:

 • Zdravé oči v škôlke (01.03.2018 – dopoludnia)
 • návšteva modranskej knižnice (14.03.2018 dopoludnia)
 • Výstava modelov LEGO (15.03.2018 – dopoludnia)

apríl 2018:

 • Noc s Andersenom (06.04.2018 v noci)
 • Divadelné predstavenie v MŠ „Kapitán Kotvička“ (10.04.2018)
 • Výtvarná súťaž Farbuľkovo (12.04.2018)
 • Plavecký výcvik prihlásených detí (16.04.2018 – 20.04.2018)
 • jarná brigáda

máj 2018:

 • Deň matiek – Kultúrny dom Kráľová (13.05.2018)
 • Jarná turistická vychádzka (14.05.2018)
 • Kráľovské hodovanie – vystúpenie detí (19.05.2018)

jún 2018:

 • MDD, olympiáda (1.6.2018)
 • Výlet na Červený Kameň (8.6.2018)
 • Rozlúčka s predškolákmi, Deň otcov, opekačka (15.6.2018)
 • Školský výlet – biofarma Stupava (19.6.2018)