Akcie MŠ EP Partizánska

September 2021:

 • stretnutie rodičov (8.9.2021)
 • fotografovanie detí na „menovky“ (14.9.2021)
 • výcvik lezenia na K2stene (20.9. – 24.9.2021)
 • exkurzia predškolákov do ovocných sadov (29.9. dopoludnia)

 Október 2021:

 • Šarkaniáda (14.10.2021)
 • Tvorenie z tekvíc (18.10.2021)
 • turistická vychádzka (27.10.2021)

November 2021:

 • sokoliari v MŠ (3.11.2021)
 • Vianočné fotografovanie detí (12.11.2021)

December 2021:

 • Mikuláš v MŠ (6.12.2021)
 • Pečenie medovníkov

Január 2022:

 • Lyžiarsky výcvik ( 17.01. – 21.01.)
 • Interaktívne pohybové predstavenie so žonglérom (28.01.)

Február 2022:

 • Depistáž predškolákov (03.02. dopoludnia)
 • Karneval (14.02.2022)
 • Výcvik korčuľovania (22.02. – 25.2.)

Marec 2022:

 • Divadielko v MŠ (17.3.)

Apríl 2022:

 • Hvezdáreň Hlohovec – exkurzia predškolákov (5.4. dopoludnia)
 • Návšteva knižnice (1.4.2022)
 • beseda o knihe s Braňom Jobusom ( 6.4. dopoludnia)
 • Turistická vychádzka (26.4.2022)
 • Veľkonočné tvorenie (11.4.2022)
 • JUMPING (22.04.2022)

Máj 2022:

 • Divadielko v MŠ (02.05. 2022)
 • plavecký výcvik ( 2.5.2022 – 6.5.2022)
 • Deň matiek (6.5.2022)
 • Beseda s policajtmi (16.05.2022)
 • Fotografovanie detí (9.5. dopoludnia)
 • Brigáda s rodičmi (21.5.2022)
 • Zápis do MŠ (1.5. – 20.5.) + 18.5. osobnou návštevou v MŠ (8,00 – 16,00)
 • Školský výlet (26.5.) Červený Kameň
 • MDD (31.05.2022)

Jún 2022:

 • Bezplatné vyšetrenie zraku detí (02.06.2022)
 • Kráľovské hodovanie (04.06.2022)
 • Olympiáda (17.06.2022)
 • Škola v prírode (5.6. – 10.6.)
 • Výlet do ZOO (09.06.2022)
 • Deň otcov, návšteva hasičov, opekačka (24.06.2022)