Aktuality

Oznamujeme rodičom, že dňa 29.03.2023 bude z dôvodu osláv Dňa učiteľov skrátená prevádzka MŠ do 13,00hod na všetkých pracoviskách materskej školy. Ďakujeme za porozumenie.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zápis detí do materskej školy k školskému roku 2023/2024

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (žiadosť nájdete v sekcii TLAČIVÁ) tu na web stránke – sa podávajú v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v čase od 1. mája do 31. mája 2023 spôsobom:

 • osobne 16.05. 2023 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. na každom pracovisku MŠ SNP

Pri zápise je povinný zákonný zástupca predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. ( pri osobnej návšteve )

 • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa ( pri osobnej návšteve)

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy

spádové MŠ pre nových predškolákov:

Spádové MŠ

Podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou 27.01.2023: (zverejnené 21.02.2023)

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou dňa 27.01.2023:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko MŠ SNP 14 Modra.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

………………………………………………………………………………………………………..

Mamička, otecko…čo potrebujem do škôlky?

Milí rodičia, blíži sa čas, kedy Vaše dieťa pôjde po prvý krát do materskej školy. Určite premýšľate, čo všetko pripraviť, na čo nezabudnúť, koho sa spýtať ako to u nás chodí…

Aby sme Vám, a Vášmu dieťatku uľahčili prvé dni, pripomíname, aby ste nezabudli:

 • snažiť sa byť pred dieťaťom v pohode a o škôlke hovoriť iba v dobrom, ako o mieste kde ho čakajú nové hračky, noví kamaráti a kde mu bude super, kým Vy musíte byť v práci
 • prineste v prvý deň dieťaťu prezuvky – PODPÍSANÉ jeho menom. Vyhnite sa, prosíme, prezuvkám Croxom či iným šľapkám …máme v škôlke schody a dlhé chodby…nie sú pre dieťa bezpečné (nehovoriac  o zdravotnom hľadisku na jeho klenbu)
 • prineste dieťaťu vrecko, do ktorého dáte náhradné oblečenie (tričko, tepláčiky/leginky, ponožky, pančušky a spodné prádlo – aspoň 2ks). Toto vrecúško prineste a nechajte v skrinke dieťaťa aj vtedy, ak si myslíte, že sa Vaše dieťa určite nepociká a pod. … nikdy neviete, kto ho obleje pri umývaní rúk či v jedálni. Samozrejme, aj veci vo vrecúšku PODPÍŠTE.
 • každé dieťa v našej MŠ má svoju skrinku..označenú najskôr menom či obrázkom…neskôr tam bude mať svoju fotografiu
 • každé dieťa v našej MŠ má v umyvárke svoj vešiačik, kde má škôlkarsky uteráčik a pohárik. Keď sa dohodnete s triednymi pani učiteľkami, bude tam mať na šnúročke zavesený vlastný hrebeň – z domu a svoju zubnú kefku vloženú v poháriku. Aj miesto v umyvárke má dieťa označené svojou fotografiou
 • každé dieťa má v škôlke svoje ležadlo s vankúšikom a paplónikom vo veselých návliečkách. Na spinkanie si prinesie iba svoje PODPÍSANÉ pyžamo a plyšovú hračku- ak chce
 • prvý deň – si vo vstupných priestoroch na zoznamoch prečítate, do ktorej triedy bude Vaše dieťa chodiť a podľa symbolov si nájdete šatňu, triedu a svoje pani učiteľky /pána učiteľa. Radi Vám pri orientácii v MŠ pomôžeme
 • v triede Vás privíta pani učiteľka/pán učiteľ, ktorí Vám pomôžu so vstupom dieťaťa do triedy a v rýchlosti Vám dajú papiere, ktoré Vás prosíme čím skôr vyplniť a vrátiť späť. Nezabudnite sa s nimi dohodnúť, kedy si chcete prísť v daný deň pre svoje dieťa – vy si ho poznáte najlepšie a preto zodpovedne rozhodnite, či bude zo začiatku na 2-3 hodiny, či na doobedie, alebo zvládne hneď celý deň aj so spánkom
 • nezaťažujte sa zisťovaním informácií o platbách a podobne – všetko sa dozviete na prvom rodičovskom združení
 • všetci učitelia v pracoviskách našej materskej školy sú vysoko kvalifikovaní s mnohoročnou pedagogickou praxou…radi vám a Vášmu dieťaťu pomôžu s adaptáciou

Veľmi sa na Vás T E Š Í M E…. kolektív zamestnancov MŠ SNP, MŠ Partizánska a MŠ Vajanského

…………………………………………………………………………………………………………………….

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS ZIMNÝCH ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN

Z dôvodu nízkeho záujmu rodičov o prevádzku materskej školy počas zimných školských prázdnin bude v čase od 23.12.2022 – 05.01.2023 vrátane prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk prerušená. Riadna prevádzka materskej školy začína v PONDELOK,  9. januára 2023.

Prajeme pokojné a v zdraví prežité vianočné sviatky

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Stretnutie rodičov k organizácii ŠKOLY V PR´ÍRODE bude vo štvrtok 03.11.2022 o 16,00 hod. vo včielkovej triede MŠ SNP.

……………………………………………………………………………………………………………………….

OZNÁMENIE o prevádzke MŠ a jej elokovaných pracovísk počas letných školských prázdnin:

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že prevádzka MŠ SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93, Modra počas letných školských prázdnin 2022 bude:

V čase od 01.07.2022– 22.07.2022 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk.

V čase od 25.07.2022 do 26.08.2022 bude prevádzka MŠ prerušená pre všetky pracoviská MŠ SNP 14, Modra.

V čase od 29.08.2022 do 02.09.2022 bude sanitárny týždeň – príprava na nový školský rok.

Prevádzka MŠ na všetkých pracoviskách začína 05.09.2022.

                                                                   PaedDr. Kozmonová Beata v.r.

  …………………………………………………………………………………………………        Aktuálne tlačivá pre rodičov k 28.2.2022

Bezpríznakovosť 28.2.

VZOR vyhlasenie-o-bezinfekcnosti

……………………………………………………………………………………………………………………………..

PRERUŠENIE PREVÁDZKY – MŠ Vajanského

Z dôvodu kontaktu prítomných detí s pozitívne testovanou osobou bude MŠ Vajanského v dňoch 21. až 23.2.2022 vrátane v karanténe. Ak Vaše deti v  piatok 18.2.2022 neboli v MŠ, alebo si uplatňujú výnimku z karantény môžu v pondelok 21.2.2022 do MŠ nastúpiť (po dohode so zástupkyňou MŠ).

…………………………………………………………………………………………………………………………….

PRERUŠENIE PREVÁDZKY – MŠ SNP – trieda lienky

Z dôvodu kontaktu prítomných detí s pozitívne testovanou osobou bude MŠ SNP – trieda lienky v dňoch 17. – 21.2.2022 vrátane v karanténe. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zápis detí do materskej školy k školskému roku 2022/2023

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (žiadosť nájdete v sekcii TLAČIVÁ) tu na web stránke – sa podávajú v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v čase od 1. mája do 20. mája 2022 spôsobom:

 • osobne 18.05. 2022 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. na každom pracovisku MŠ SNP

Pri zápise je povinný zákonný zástupca predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. ( pri osobnej návšteve )

 • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa ( pri osobnej návšteve)

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy

spádové MŠ pre nových predškolákov:

Spádové MŠ

Podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou 15.2.2022: (zverejnené 16.2.2022)

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou dňa 15.02.2022:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko MŠ SNP 14 Modra.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

………………………………………………………………………………………………………….

PRERUŠENIE PREVÁDZKY – MŠ SNP – trieda mravce

Z dôvodu kontaktu prítomných detí s pozitívne testovanou osobou bude MŠ SNP – trieda mravce v dňoch 17. – 21.2.2022 vrátane v karanténe. Ak Vaše deti v  dňoch 14., 15. a 16.2.2022 neboli v MŠ, alebo si uplatňujú výnimku z karantény môžu od štvrtka 17.2.2022 nastúpiť  do MŠ (po dohode s triednou učiteľkou).

……………………………………………………………………………………………………………………………..

PRERUŠENIE PREVÁDZKY – MŠ SNP – trieda motýle

Z dôvodu kontaktu prítomných detí s pozitívne testovanou osobou bude SNP – trieda motýle v dňoch 14. – 16.2.2022 vrátane v karanténe. Ak Vaše deti v  predchádzajúcom týždni (streda, štvrtok, piatok) neboli v MŠ, alebo si uplatňujú výnimku z karantény môžu v pondelok 14.2.2022 do MŠ nastúpiť (po dohode s triednou učiteľkou).

……………………………………………………………………………………………………………………………

PRERUŠENIE PREVÁDZKY – MŠ Vajanského

Z dôvodu kontaktu prítomných detí s pozitívne testovanou osobou bude MŠ Vajanského v dňoch 14. a 15.2.2022 vrátane v karanténe. Ak Vaše deti v  predchádzajúcom týždni neboli v MŠ, alebo si uplatňujú výnimku z karantény môžu v pondelok 14.2.2022 do MŠ nastúpiť (po dohode so zástupkyňou MŠ).

…………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuálne tlačivá pre rodičov k 7.2.2022

VZOR vyhlasenie-o-bezinfekcnosti

Bezpríznakovosť deti 02_22

………………………………………………………………………………………………………………………….

MIMORIADNE PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ SNP14, Modra 

Riaditeľka MŠ SNP, Modra informuje, že z dôvodu mimoriadne zhoršenej epidemiologickej situácie na základe súhlasného stanoviska zriaďovateľa MŠ rozhodla o mimoriadnom prerušení prevádzky MŠ na pracovisku MŠ SNP14 v termíne od 1.2.2022 do 4.2.2022 vrátane.

…………………………………………………………………………………………………………………………

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS ZIMNÝCH ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN

Z dôvodu nízkeho záujmu rodičov o prevádzku materskej školy počas zimných školských prázdnin bude v čase od 23.12.2021 – 07.01.2022 prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk prerušená. Riadna prevádzka materskej školy začína v PONDELOK,  10. januára 2022.

Prajeme pokojné a v zdraví prežité vianočné sviatky

……………………………………………………………………………………………………

OZNAM PRE VŠETKÝCH RODIČOV DETÍ MŠ SNP a EP, Modra

Milí rodičia.

Vzhľadom na usmernenia aktualizované 26.11.2021 je možný vstup do budovy školy iba osobám v režime OP (očkovaný, prekonaný).

Z daného vyplýva, že od pondelka 29.11.2021 bude potrebné preukázať sa poverenému zamestnancovi MŠ, že osoba sprevádzajúca dieťa do MŠ a preberajúca dieťa z MŠ je osoba očkovaná, alebo v lehote 180 dní po prekonaní ochorenia COVID 19.

V opačnom prípade bude sprevádzajúca osoba čakať PRED VCHODOM do MŠ, kým zamestnanec MŠ dieťa neprevezme, alebo mu ho neodovzdá.

Prosíme, aby ste pri čakaní pred vchodom do MŠ použili zvonček na privolanie zamestnanca školy.

Zároveň Vám oznamujeme, že až do odvolania bude zmenená prevádzka MŠ nasledovne:

od 6,30 hod. – do 16,30 hod.

ĎAKUJEME za porozumenie, trpezlivosť a spoluprácu.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VÝZVA PRE RODIČOV predškolákov: stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021 

Letné prázdniny sa ešte ani poriadne nerozbehli a v súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v ZŠ a MŠ, žiadame rodičov, aby  najneskôr do 30.7.2021 priniesli na MsÚ Modra Mgr. Galovičovej Michaele dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

 • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
 • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.
 • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Z potvrdení musí byť zrejmé:  Názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na Mestskom úrade v Modre a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

cestne_vyhlasenie

…………………………………………………………………………………………………………………………..

OZNAM O ZMENE VÝŠKY ŠKOLNÉHO A RÉŽIE: (aktualizácia 8.12.2020)

Milí rodičia. Oznamujeme Vám, že dnes mestské zastupiteľstvo mesta Modra schválilo úpravu „školného“ od januára 2021. Úprava nastala v zmysle novelizácie školského zákona, ktorý zakazuje diferencovať výšku školného podľa trvalého bydliska dieťaťa a jeho zákonných zástupcov.
S platnosťou od 01/2021 majú všetky deti v materských školách na území mesta Modra jednotné školné vo výške 46,00.-€/mesiac.
Prosíme Vás, aby ste si upravili trvalý príkaz na výšku školného (SK 81 0900 0000 0050 5718 5889)
ĎAKUJEME
 
Zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu poplatku „réžia“ jednotne pre všetky deti vo výške 7,00.-€ / mesiac.
Prosíme, aby ste si všetci zmenili tento trvalý príkaz. ĎAKUJEME. (SK93 0900 0000 0051 3939 5986) Informácia o réžii platí pre deti MŠ SNP a MŠ Partizánska.
Deti MŠ Vajanského sa riadia pokynmi vedúcej ŠJ pri ZŠ Vajanského!!!
V prípade nejasností ma prosím kontaktujte, Kozmonová 0915 813 252.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Mamička, otecko…čo potrebujem do škôlky?

Milí rodičia, blíži sa čas, kedy Vaše dieťa pôjde po prvý krát do materskej školy. Určite premýšľate, čo všetko pripraviť, na čo nezabudnúť, koho sa spýtať ako to u nás chodí…

Aby sme Vám, a Vášmu dieťatku uľahčili prvé dni, pripomíname, aby ste nezabudli:

 • snažiť sa byť pred dieťaťom v pohode a o škôlke hovoriť iba v dobrom, ako o mieste kde ho čakajú nové hračky, noví kamaráti a kde mu bude super, kým Vy musíte byť v práci
 • prineste v prvý deň dieťaťu prezuvky – PODPÍSANÉ jeho menom. Vyhnite sa, prosíme, prezuvkám Croxom či iným šľapkám …máme v škôlke schody a dlhé chodby…nie sú pre dieťa bezpečné (nehovoriac  o zdravotnom hľadisku na jeho klenbu)
 • prineste dieťaťu vrecko, do ktorého dáte náhradné oblečenie (tričko, tepláčiky/leginky, ponožky, pančušky a spodné prádlo – aspoň 2ks). Toto vrecúško prineste a nechajte v skrinke dieťaťa aj vtedy, ak si myslíte, že sa Vaše dieťa určite nepociká a pod. … nikdy neviete, kto ho obleje pri umývaní rúk či v jedálni. Samozrejme, aj veci vo vrecúšku PODPÍŠTE.
 • každé dieťa v našej MŠ má svoju skrinku..označenú najskôr menom či obrázkom…neskôr tam bude mať svoju fotografiu
 • každé dieťa v našej MŠ má v umyvárke svoj vešiačik, kde má škôlkarsky uteráčik a pohárik. Keď sa dohodnete s triednymi pani učiteľkami, bude tam mať na šnúročke zavesený vlastný hrebeň – z domu a svoju zubnú kefku vloženú v poháriku. Aj miesto v umyvárke má dieťa označené svojou fotografiou
 • každé dieťa má v škôlke svoje ležadlo s vankúšikom a paplónikom vo veselých návliečkách. Na spinkanie si prinesie iba svoje PODPÍSANÉ pyžamo a plyšovú hračku- ak chce
 • prvý deň – si vo vstupných priestoroch na zoznamoch prečítate, do ktorej triedy bude Vaše dieťa chodiť a podľa symbolov si nájdete šatňu, triedu a svoje pani učiteľky /pána učiteľa. Radi Vám pri orientácii v MŠ pomôžeme
 • v triede Vás privíta pani učiteľka/pán učiteľ, ktorí Vám pomôžu so vstupom dieťaťa do triedy a v rýchlosti Vám dajú papiere, ktoré Vás prosíme čím skôr vyplniť a vrátiť späť. Nezabudnite sa s nimi dohodnúť, kedy si chcete prísť v daný deň pre svoje dieťa – vy si ho poznáte najlepšie a preto zodpovedne rozhodnite, či bude zo začiatku na 2-3 hodiny, či na doobedie, alebo zvládne hneď celý deň aj so spánkom
 • nezaťažujte sa zisťovaním informácií o platbách a podobne – všetko sa dozviete na prvom rodičovskom združení
 • všetci učitelia v pracoviskách našej materskej školy sú vysoko kvalifikovaní s mnohoročnou pedagogickou praxou…radi vám a Vášmu dieťaťu pomôžu s adaptáciou

Veľmi sa na Vás T E Š Í M E…. kolektív zamestnancov MŠ SNP, MŠ Partizánska a MŠ Vajanského

…………………………………………..