Školský vzdelávací program

Náš školský vzdelávací program sa volá MODRÉ SOVY.

Vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. Názov nášho programu symbolizuje múdrosť, ktorá je charakteristická pre sovy. Slovo „modré“ má spojitosť s mestom , kde sa naša škola nachádza…MODRA .

Školský vzdelávací program je záväzným dokumentom pre zamestnancov školy a je zverejnený vo vstupných priestoroch každého pracoviska materskej školy.